Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Politbureau

Politbureau (fork. for politisk bureau), øverste organ i mange kommunistiske partier.Politbureauet vælges af partiets centralkomite, og er formelt ansvarligt overfor denne, men fungerer i realiteten som partiets magtcentrum, fordi partiets ledende personer har plads i bureauet. Antallet af medlemmer overstiger sjældent 25, og udgøres af fuldt stemmeberettigede medlemmer og kandidatmedlemmer uden stemmeret.

Det første politbureau dannedes af bolsjevikkerne kort før oktoberrevolutionen i 1917. Det bestod af 7 medlemmer: Lenin, Kamenev, Sinovjev, Trotskij, Stalin, Sokolnikov og Bubnov, men først på SUKP's 8. kongres i 1919 oprettedes bureauet som et stående organ. Som sådan eksisterede det frem til Sovjetunionens opløsning i 1991, bortset fra årene 1952-66, hvor det blev erstattet af det noget bredere «Centralkomiteens Præsidium».

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 23.650