Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

W og Z bosoner

W og Z bosonerne er elementarpartikler. W har en elektrisk ladning på ±1 og Z er elektrisk neutral. Massen af W er ca. 86 gange protonens masse og massen af Z er 97 gange protonens masse. De to typer W partikler med modsatte ladninger er hinandens antiipartikler.

Partiklerne bærer den svage vekselvirkning på samme måde som fotoner bærer elektromagnetismen, men har til forskel fra fotoner, en hvilemasse der gør at vekselvirkningen bliver meget kortrækkende. Den har derfor kun en ringe størrelse under de betingelser der råder i atomkerner under sædvanlige jordiske betingelser og bliver derfor opfattet som svag. De svage vekselvirkninger manifesterer sig først og fremmest ved visse radiaoaktive henfald, der ellers ikke ville forekomme. Disse involverer elektroner eller positroner, og (anti)neutrinoer, f.eks.:

n -> p + e- + nu_e_bar

En neutron omdannes til en proton, en elektron og en anti-neutrino. Denne reaktion betegnes også beta-henfald. Både frie neutroner og neutroner der er bundet til andre neutroner og protoner i en atomkerne kan henfalde således. Den modsatte reaktion kan også finde sted:

p + e- -> n + nu_e

En proton og en elektron danner en neutron samt en neutrino. Denne reaktion betegnes også elektronindfangning. Eftersom protoner ikke er fundamentale partikler - de består af quarks - så er det disse quarks der reagerer. Det første eksempel kan på denne måde skrives som:

d -> W- + u,

hvor W- bosonen henfalder til en elektron og en elektronneutrino.

W og Z bosonerne og en del af deres egenskaber blev forudsagt før de endeligt blev observeret første gang i 1983 under en serie acceleratoreksperimenter på det europæiske forsøgscenter CERN (med ordet europæisk menes europæisk og ikke EU).

Grunden til at W og Z bosonerne har en masse er stadig ikke afklaret. De er begge indeholdt i SU(2) gauge-teorien, men denne forudsiger i sin simpleste version at de på samme måde som Fotonen er masseløs, fordi fotonen og elektromagnetismen er beskrevet ved U(1) gaugeteorien. Den mest populære forklaring på dette problem kaldes Higgs mekanismen og kræver en ekstra partikel - Higgs bosonen - der ikke bare er ansvarlig for massen af W og Z, men for alle elementarpartikler. En ekstra bonus ved at indføre Higgs partiklen er, at de svage vekselvirkninger og elektromagnetismen viser sig at være to forskellige aspekter af samme, mere grundlæggende, vekselvirkning.

Kombinationen af SU(2) gauge-teorien der beskriver bosonerne, den elektromagnetiske vekselvirkning og Higgs mekanismen betegnes Glashow-Weinberg-Salam modellen. Modellen er bredt accepteret i dag og er gjort til en vigtig del af partikelfysikkens standardmodel. Det eneste element der endnu mangler at blive verificeret i denne model er eksistensen af Higgs bosonen. Der er dog samlet så mange data på Standardmodellen, at massen kan siges med god sikkerhed at befinde sin inden for et mindre interval indenfor rækkevidde af en ny generation af acceleratorer. Eksistensen af Higgs bosonen vil derfor kunne be- eller afkræftes inden for de næste år.

A.J. / K.Han.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 23.254