Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Studies in Marxism

Studies in Marxism. An annual volume from the Marxism Specialist Group of the Political Studies Association of Great Britain.

Årbogen er udkommet siden 1994 med en enkelt afbrydelse, idet der ikke kom et bind i 2002. Bindene skal ifølge kolofonen indeholde artikler om Marx, Engels, senere marxistiske forfattere og analyser af politiske forhold med udgangspunkt i marxismen. Bidragydere kan komme fra alle politiske lejre, så længe de akademiske former overholdes.

Dette udgangspunkt har været opretholdt i de hidtil udkomne bind. Dog har understregningen af det akademiske udgangspunkt ikke forhindret bidrag og en diskussion ud fra politisk divergerende vurderinger. Årbogen er en videnskabelig publikation, men adskillige af forfatterne har en klar politisk holdning og en politisk praksis, som har resulteret i, at der i årbogen diskuteres åbent om marxisme. Der er ikke på forhånd fastlagt en bestemt form for autoriseret marxisme, snarere tværtimod: Bindene indeholder kritik af Marx og hans efterfølgere f.eks. ud fra en anarkistisk og antiautoritær grundholdning. Udgangspunktet for bidragene er enighed om, at der er noget at diskutere - om ikke andet så marxismens historiske betydning.

Udover artiklerne, der i enkelte bind har behandlet emner, som f.eks. 150-års-jubilæet for Det kommunistiske manifests udgivelse (bd. 4), indeholder årbøgerne anmeldelser af især engelsksproget litteratur, som siden 1990'erne har fået en stigende betydning og udgør et væsentligt bidrag til videreudviklingen og diskussionen af marxistiske teorier.

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 6/1 2004

Læst af: 19.555