Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Blackwater

Blackwater (1996-), mellemstor fundamentalistisk kristen terrororganisation med basis i USA og financieret af USA's militær og CIA. Efter USA's besættelse af Iraq i 2003 voksede Blackwater eksplosivt fra at være et mindre sikkerhedsfirma til at være en international terrororganisation med intimt samarbejde med USA's besættelsesstyrker. Dets financiering fra USA's militær steg fra nogle hundrede tusinde US$ om året til flere hundrede millioner. Organisationen skulle angiveligt yde beskyttelse af civile nordamerikanere, der tog del i supermagtens besættelsesaktiviteter i Iraq, men USA sørgede samtidig for, at Blackwater hverken kunne retsforfølges for sine terrorhandlinger mod den irakiske civilbefolkning i USA eller i Iraq. Terrororganisationen fik med andre ord sikret fuldstændig straffrihed. Det ændrer ikke ved at den opererer i strid med Genevekonventionerne, men disse konventioner - krigens love - respekteres de-facto ikke længere af USA.

Blackwater myrder tilfældige civile på vejene i Iraq. (2007)

Historien

Blackwater blev oprettet i 1996 af den kristne fundamentalist Erik Prince (1969-), der tidligere som Navy Seal officer havde deltaget i USA's invasioner af Haiti, Mellemøsten og Bosnien. Hans far døde pludseligt i 1995, og salget af dennes virksomhed for 1,3 mia. US$ var med til at financiere Princes oprettelse af Blackwater. Han opkøbte 24 km2 jord i North Virginia og indrettede militære træningsfaciliteter. Aktiviteterne  var i første række rettet mod træningen af nordamerikanske politifolk og ansatte i sikkerhedsselskaber i offensive og defensive operationer.

Blackwater. The Shadow Army. The Nation (2006)

Aktiviteterne skiftede imidlertid dramatisk karakter efter terrorangrebet på New York i september 2001. Kapitalismen i USA var i krise efter IT boblen var sprunget samme år. Ligesom industri og militær i USA i slutningen af 1940'erne dannede det militær-industrielle kompleks, der skulle sikre penge til militæret og krigsindustrien, skulle septemberangrebet bruges som løftestang til nye krigsbevillinger. Allerede i oktober 2001 invaderede USA Afghanistan hvor supermagten - til stor gavn for militæret og krigsindustrien - sidder fast i en endeløs konflikt. Allerede i oktober blev Blackwater hentet med til Afghanistan. Officielt med det formål at beskytte civile nordamerikanere, der deltog i besættelsesmagtens aktiviteter, men USA's krigsminister Donald Rumsfelds planer gik langt videre. Rumsfeld ønskede at privatisere betydelige dele af USA's militær. Indtil han i 2001 overtog posten som krigsminister havde han siddet i bestyrelserne for en række store koncerner, der nu skulle profitere på privatiseringerne. Et af de firmaer der var på plads til at tage sin del af kagen var Blackwater.

Blackwaters stifter, Erik Prince, havde gode forbindelser ind i Bush administrationen, og organisationen blev i 2002 hyret af USA's krigsministerium til at jage Osama bin Laden, der endnu ikke var blevet fundet og dræbt, trods USA's besættelse af Afghanistan. Dermed var en hastig eskalering af organisationens terroraktiviteter indledt, og dens kontrakter med regeringen voksede med en faktor 100 over 3 år.

ÅrUS$
2000204.911
2001774.906
20023.400.000
200325.000.000
200448.000.000
2005352.000.000
2006594.000.000
2007531.600.000
2008245.600.000
2009128.700.000
Statsfinanciering af Blackwater, 2000-09. Tallene for 2009 dækker kun frem til efteråret. Indeholdt i tallene er ikke kontrakter fra CIA, så den statslige financiering af organisation er større end tallene ovenfor antyder.
Kilde: Fedspending.org

Blackwater blev hentet til Iraq i 2003 - samme år USA invaderede landet. Dens første opgave bestod i at være bodyguards for USA's statholder i landet, Paul Bremer. Terrororganisationen blev fra starten udstyret med retsbeskyttelse i både Iraq og USA. Uanset karakteren af dens overgreb ville den ikke kunne retsforfølges i disse lande.

Som led i privatiseringen af funktioner i USA's militær, der de følgende år førte flere hundrede milliarder dollars over i nordamerikanske koncerners lommer, fik også Blackwater stadig flere opgaver. Væksten fandt sted så hurtigt, at organisationen ikke kunne rekruttere tilstrækkeligt mange nordamerikanske lejesoldater, og begyndte derfor også at rekruttere lejesoldater i bl.a. Chile, Sydafrika og Bulgarien.

Blackwater, America's Private Army (2006)

Blackwater blev i den internationale offentlighed først virkelig kendt i 2004, da irakere i Falluja dræbte 4 blackwater terrorister, slæbte dem gennem byen og hængte dem op i en bro til skræk og advarsel. TV billederne, ikke af Blackwaters ofre, men af de blafrende lejesoldater blev vist på skærmene i den vestlige verden og blev brugt til at legitimere det første tunge nordamerikanske militærangreb på byen, der kostede flere hundrede irakiske civile livet og sendte tusinder på flugt.

Blackwaters navn dukkede op med stadig større hypighed, og det kulminerede, da organisationen den 16. september 2007 myrdede 17 civile på en plads i Baghdad.

New York Times videorapport om Blackwaters terrorangreb i Baghdad 16. september

Blackwater myrder civile. (2007)

Blackwater ændrede i 2007 formelt navn fra Blackwater USA til Blackwater World, og i 2009 igen navn til Xe. En talsmand for organisationen erklærede, at navneskiftet skyldtes, at Blackwater var blevet brændemærket af dets terroraktiviteter i det besatte Iraq. Organisationen har officielt ikke længere lov til at operere i Iraq, og den irakiske regering har ved flere lejlighed forsøgt at få terrororganisationen smidt helt ud af landet, men så sent som i efteråret 2009 var den fortsat aktiv i det besatte Iraq. En understregning af, at det fortsat er USA og ikke den irakiske «regering» der sætter dagsordenen i landet.

Bevillingerne til terrororganisationen faldt i 2008 - allerede før præsidentskiftet i USA - men også Obama administrationen financierer fortsat organisationens terror. Organisationen er udover Iraq i dag aktiv i Afghanistan og Pakistan. En række iagttagere lægger imidlertid vægt på, at det mest skræmmede ved terrororganisationen de seneste år er dens ekspansion i selve USA. Den var oprindelig aktiv i træningen af sikkerhedsfolk, men i 2005 dukkede den op som privat vagtværn i kølvandet på orkanen Kathrina, der hærgede New Orleans. Siden er organisationen blevet trukket aktivt ind i stadig flere sikkerhedsopgaver og har oprettet afdelinger i Illinois og California.

Kristen fundamentalisme

Blackwaters grundlægger, Erik Prince er kendt som kristen fundamentalist. I starten af 1990'erne arbejdede han i en periode som praktikant i det Hvide Hus under den konservative George Bush. Efter sin fratræden kritiserede han i skarpe vendinger Bush administrationen for bl.a. at have inviteret homoseksuelle til det Hvide Hus. For Prince fik Blackwaters terror i Iraq og Afghanistan derfor også en religiøs dimension. Han så organisationens operationer som et led i et korstog mod islam. En holdning der vandt fuld tilslutning i Bush administrationerne frem til 2008.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 20/12 2009

Læst af: 22.606