Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Deutscher, Isaac

Isaac Deutscher
Isaac Deutscher

Deutscher (1907-67), marxistisk forfatter af polsk-jødisk oprindelse; Levede størstedelen af sit liv i England. Deutscher fik oprindeligt en jødisk ortodoks opdragelse, men gjorde i ung alder oprør og sluttede sig til kommunisterne. Deutscher kom tidligt i konflikt med både den polske og den jødiske nationalisme, hvilket prægede ham for livet, og gjorde ham negativ overfor patriotisme af enhver slags. («Den ikke-jødiske jøde» er titlen på et af hans mest kendte essays.) Han opholdt sig i Sovjet og Ukraine i 1931-32, blev ekskluderet af kommunistpartiet fordi «han overdrev faren for nazismen», på et tidspunkt da de officielle kommunister betragtede socialdemokratiet som en større fare end selveste Hitler.

Deutscher kom i 1939 til London som korrespondent for to polske aviser og blev noget senere medarbejder ved «The Economist» og «Observer». Deutscher har skrevet et meget stort antal artikler om Østeuropa, trykt i en stor del af verdenspressen. Han udgav i 1949 «Stalin, A Political Biography», og har senere udgivet en række bøger om politiske emner. Trebindsværket om Trotskij er klart hans hovedværk. Han planlagde også et stort værk om Lenin, men nåede desværre ikke at fuldføre andet end indledende brudstykker.

Deutscher var på mere end en måde et intellekt af helt usædvanlige dimensioner. Hans omfattende viden kombineres altid med en kritisk analyse, samt en litterær udtryksform der er ret sjælden i politisk litteratur. Han forfaldt aldrig til dogmer, selv i de tilfælde hvor objektet, som Trotskij, kunne stå hans hjerte nær. Deutscher repræsenterer her noget af det fineste i den marxistiske tradition; I en periode hvor marxismen ofte er blevet stærkt vulgariseret. På den anden side kan det heller ikke nægtes, at netop hans internationale skoling hindrede hans forståelse, når det drejede sig om de store revolutioner i vor egen tid. Han stod fremmed overfor nationalkommunismen, og indså ikke at patriotisme og klassekamp dannede en sammenvævet helhed i både den jugoslaviske, den kinesiske, den cubanske og den vietnamesiske befrielseskamp. (Se Nationalkommunisme.) Denne urbane internationalisme prægede også hans holdning til konflikten i Mellemøsten. Han var nok i stand til at komme med en rammende kritik og velmente konfliktdæmpende forslag, men forslagene afspejlede også, at han i vid udstrækning undervurderede både den jødiske og den arabiske nationalisme.

J.A.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 27/8 2006

Læst af: 38.008