Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Erwig, Johannes

Johannes Erwig
Johannes Erwig
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Johannes Erwig (1891-1926), dansk kommunist, født (Madsen) i Odense 1891, uddannet som typograf, hvorefter han flyttede til København. Allerede i 1912 kom han i forbundsledelsen for «Socialdemokratisk Ungdomsforbund» (SUF), men han tog også på Roskilde Højskole og i sommeren 1913 på valsen i Europa. Ved udbruddet af 1. verdenskrig blev han medlem af redaktionen for SUF’s blad «Fremad», og i 1915 indtrådte han atter i forbundsledelsen.

Sammen med Ernst Christiansen - som allerede havde deltaget i den 2. Zimmerwaldkonference i Kienthal i 1916 og i oprettelsen af ungdomsinternationalen i Bern i 1915 - repræsenterede Erwig SUF på den 3. Zimmerwaldkonference i Stockholm i 1917. Da SUF i 1919 brød forbindelsen til Socialdemokratiet og samme år omdannede sig til «Danmarks Venstresocialistiske Parti» (DVP) var Erwig med. Han blev redaktør for det nye partis blad «Arbejdet», og blev politisk redaktør på «Arbejderbladet» (1921-22), da Arbejdet og Solidaritet blev lagt sammen. DVP var i 1920 blevet til DKP, der i 1922 blev sprængt. «Kupfolkene» havde taget Arbejderbladet med sig, og DKP startede nu et nyt ugeblad, «Klassekampen», som Erwig var redaktør for det første halve år.

Derefter arbejdede Erwig som typograf og startede «Ny Tids Forlag», der bl.a. udgav 5-6 bøger af Upton Sinclair. Han sad i partiets centralkomite de sidste år før sin alt for tidlige død i 1926. Dødsårsagen var bylder på lungerne.

Erwig var en dygtig skribent og en dygtig og samvittighedsfuld redaktør, som under bedre betingelser for de blade han gav sin arbejdskraft, kunne have ydet et stort bidrag til en socialistisk kvalitetspresse i Danmark. Sammen med Ernst Christiansen udgav han bl.a. pjecen Striden i Socialdemokratiet, og sammen med Marie Nielsen og Sigvald Hellberg udgav han pjecen Kommunister kontra Syndikalister.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 37.372