Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Erwig, Johannes

Johannes Erwig
Johannes Erwig
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Johannes Erwig (1891-1926), dansk kommunist, født (Madsen) i Odense 1891, uddannet som typograf, hvorefter han flyttede til København. Allerede i 1912 kom han i forbundsledelsen for «Socialdemokratisk Ungdomsforbund» (SUF), men han tog også på Roskilde Højskole og i sommeren 1913 på valsen i Europa. Ved udbruddet af 1. verdenskrig blev han medlem af redaktionen for SUF’s blad «Fremad», og i 1915 indtrådte han atter i forbundsledelsen.

Sammen med Ernst Christiansen - som allerede havde deltaget i den 2. Zimmerwaldkonference i Kienthal i 1916 og i oprettelsen af ungdomsinternationalen i Bern i 1915 - repræsenterede Erwig SUF på den 3. Zimmerwaldkonference i Stockholm i 1917. Da SUF i 1919 brød forbindelsen til Socialdemokratiet og samme år omdannede sig til «Danmarks Venstresocialistiske Parti» (DVP) var Erwig med. Han blev redaktør for det nye partis blad «Arbejdet», og blev politisk redaktør på «Arbejderbladet» (1921-22), da Arbejdet og Solidaritet blev lagt sammen. DVP var i 1920 blevet til DKP, der i 1922 blev sprængt. «Kupfolkene» havde taget Arbejderbladet med sig, og DKP startede nu et nyt ugeblad, «Klassekampen», som Erwig var redaktør for det første halve år.

Derefter arbejdede Erwig som typograf og startede «Ny Tids Forlag», der bl.a. udgav 5-6 bøger af Upton Sinclair. Han sad i partiets centralkomite de sidste år før sin alt for tidlige død i 1926. Dødsårsagen var bylder på lungerne.

Erwig var en dygtig skribent og en dygtig og samvittighedsfuld redaktør, som under bedre betingelser for de blade han gav sin arbejdskraft, kunne have ydet et stort bidrag til en socialistisk kvalitetspresse i Danmark. Sammen med Ernst Christiansen udgav han bl.a. pjecen Striden i Socialdemokratiet, og sammen med Marie Nielsen og Sigvald Hellberg udgav han pjecen Kommunister kontra Syndikalister.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 35.994