Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Fagforbund

Landsorganisationen i Danmark er inddelt i forbund, som organiserer arbejdstagerne indenfor enten et fag, en industrigren eller et område indenfor offentlig virksomhed. Det personlige medlemskab i fagbevægelsen ligger i forbundene. I 2001 var det i alt 21 forbund.

Kongressen er højeste myndighed i forbundet. Fagforeningerne indstiller og vælger repræsentanterne til kongressen, som vælger hovedbestyrelsen og udstikker forbundets politiske linie.

Forbundene skal samordne fagforeningernes lønkampe. De oparbejder strejkefonde, og understøtter medlemmerne under godkendte arbejdsnedlæggelser, forhandler om overenskomster og tolker aftaler for foreningerne, når det opstår tvister. De er ankeinstans overfor foreningerne, når det gælder eksklusion og suspendering af medlemmer. Det er forbundene, som forhandler om og tegner kollektive forsikringsordninger for sine medlemmer. De fleste forbund udgiver egne fagblade. Enkelte har også tillidsvalgte til specielle opgaver.

Fagforeningerne udgør forbundenes lokale afdelinger. Har et forbund flere afdelinger indenfor samme område, opretter disse en lokal afdeling. De er hjælpeorganer for forbund og afdelinger både ved overenskomstforhandlinger og under konflikter, og i det almindelige organisations- og oplysningsarbejde.

De første forbund opstod før oprettelsen af LO (i 1898), som fagforbund, dvs. sammenslutninger af folk indenfor samme håndværksfag. Under den kraftige kapitalistiske vækstperiode efter århundredeskiftet opstod der store nye grupper af ufaglærte arbejdere, anlægsarbejdere m.fl. Disse blev organiseret i Arbejdsmandsforbundet. Situationen blev derfor, at en række forbund kunne være repræsenteret på samme arbejdsplads. Lige fra starten af det 20. århundrede er der derfor blevet ført intense diskussioner om dannelsen af industriforbund, således at arbejderne var organiseret efter deres arbejdsplads og ikke efter deres fag. Diskussionen blussede op igen i 1980'erne, fandt ikke nogen endelig løsning, men har resulteret i dannelsen af en række industrikarteller.

Begrundelsen for oprettelsen af industriforbund er i dag imidlertid ikke primært klassesolidaritet, men derimod hensynet til organisatorisk effektivitet og muligheden for at yde forskellige typer af service overfor medlemmerne. Den fortsatte reduktion i antallet af forbund vil kunne fremme en videre centralisering af magten indenfor fagbevægelsen, og i mange forbund er der derfor skepsis og åben modstand mod at blive slået sammen med andre.

A.J.

       

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 35.988