Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Gandhi, Mohandas K.

Mohandas Gandhi
Mohandas Gandhi

Gandhi (1869-1948), også kaldet «mahatma» («stor sjæl»), indisk frihedskæmper, socialreformator, antagelig den vigtigste enkeltperson i udformningen af en teori og praksis for ikke-vold (hindi: «ahimsa») gennem sin «satyagraha»-metode (hindi: «at holde fast ved sandheden»). Gandhi tilhører de forholdsvis få, der vender sig lige stærkt mod såvel direkte som strukturel vold (se Vold) i sin kamp for ikke-voldelige kampformer mod kolonial udbytning mellem lande (specielt England i Indien, og boerne overfor inderne i Sydafrika), mod byernes udbytning af bønderne, mod klasse- og kastesamfundets udbytning af de nederste i samfundet (i Indien, de kasteløse, «harijans» - «Guds børn»), mod mænds udbytning af kvinder. Gandhis idealsamfund var baseret på utallige små, selvbærende enheder (specielt landsbyer) var i stand til at forsørge sig selv; Befolket af personer som med et minimum af ejendom - en ged, en spinderok og nogle palmetræer - kunne holde sig selv i live i nødstilfælde; Hvor mennesker af forskelligt køn og kaste arbejder side ved side. Gandhi var tilhænger af et horisontalt kastesamfund med erhverv bestemt fra fødselen, hvor alle kaster er ligeværdige og fungerer som en fagforening, der beskytter mod konkurrence og ydermere fritager mennesket for valg af erhverv, på samme måde som mennesker er fritaget fra valg af køn.

Gandhis metode var en kombination af ikke-samarbejde og civil ulydighed med konstruktivt arbejde. Metoden er kompliceret i forhold til f.eks. den vestlige arbejderklasses hovedvåben: Strejken. Gandhi ville for eksempel boykotte engelske tekstiler, men ikke for at ramme britiske arbejdere, købmænd eller indiske købmænd. Formålet var ikke at tvinge dem til at opgive den økonomiske dominans af Indien gennem at styrte dem ud i nød - Gandhi organiserede endog en pengeindsamling til dem - men at få inderne til at genopbygge dets eget tekstilhåndværk. Altså til at stole på dets egne kræfter.

Mahatma Gandhi på vej til en konference om Indiens fremtid i 1931. (AP)

Det er vanskeligt at give en præcis vurdering af Gandhis liv og virke, selv 50 år efter at han blev dræbt af den mere ortodoks hindu, Godse, der for øvrigt i sin forsvarstale fremhævede, at det Indien havde behov for var en moderne nationalstat, som kunne sætte sig i respekt, baseret på ordentlige politiske institutioner med magtkamp indad- og udad til, ikke Gandhis moralisme og traditionalisme. Godse dræbte altså Gandhi ud fra en filosofi, der lå tæt op ad Jawaharlal Nehrus og hans datter, Indira Gandhis, politik. Talen blev derfor længe holdt hemmelig. Indien blev frit, ikke mindst takket være Gandhi og hans utallige tilhængere, og ikke mindst takket være en «soul force», sjælelig kraft, der havde sin virkning på englænderne. I hvert fald efter at de var blevet svækket af en verdenskrig. Men det var et delt Indien. Muslimerne forlod landet i store mængder for at danne Pakistan; Og det var et Indien der gik ind for industrialisering og urbanisering snarere end et materielt enkelt, og åndeligt rigt liv i landsbyerne. Kastevæsenet og forholdet mellem kønnene ændrede sig noget. Nok delvist takket være Gandhis indsats, men på langt sigt ikke nær så meget som han havde håbet. Og fattigdommen øgedes. Den mindskedes ikke.

Meget af dette kan siges at skyldes, at Gandhi ikke lagde tilstrækkelig vægt på kapitalismen. Han var da også selv fra en høj købmandskaste. Sammenligningen med Mao ligger nær. De ligner hinanden i deres tro på bønderne som bærere af det nye samfund, på den konstruktive handling som en del af kampen, på de små, selvbærende enheder. Men Mao ønskede at ødelægge den kapitalistiske/bureaukratiske ramme; Gandhis analyse og praksis gik ikke i den retning. På den anden side havde Mao den fordel, at det kinesiske samfund gjorde det muligt at skabe en alliance mellem de tre øverste grupper (bortset fra selve toppen i samfundet): De intellektuelle, bønderne, håndværkerne  mod den nederste købmændene. For Gandhi gik dette ikke: Han havde de øverste kaster mod sig, og næsten ingen allierede der.

Med Gandhi har ikke-voldsforkæmpere fået deres arsenal betydeligt udvidet. Et centralt element i kampen mod alle former for vold.

J.G.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 29/4 2003

Læst af: 116.816