Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Filosofi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/7 2006
Læst af: 44.114
: :
Abstrakt
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Afledt af latin 'abstrahere'; 'trække bort' eller 'rive løs'.

1. Almindeligvis står abstrakt i modsætning til konkret i en række beslægtede betydninger: Det konkrete er det umiddelbart givne, det sansbare eller det individuelle, mens det abstrakte omvendt er det, der ser bort fra det umiddelbart givne og individuelle til fordel for det afledte og mere almene. Al begrebslig tænkning er i denne betydning abstrakt, fordi den nødvendigvis bygger på en generalisering udfra enkelte individer og ting med henblik på at danne almene begreber om dem. Dette er en pointe, der fra forskelligt hold er blevet brugt imod den filosofiske og videnskabelige tænkning, idet den hermed allerede i udgangspunktet går fejl af sin genstand: den enkelte eller individuelle ting, og kun kan forstå denne ved at gøre den til noget, den ikke er, nemlig noget alment. Således f.eks. hos Nietzsche og i det tyvende århundrede hos filosoffer som Adorno og Derrida.

I den filosofiske tradition efter Hegel, herunder hos Marx og i den kritiske teori har også en anden opfattelse af modsætningen imidlertid gjort sig gældende. Det abstrakte er her det, der ses løsrevet fra sin sammenhæng med andre egenskaber og ting, hvorfor det, der i den første betydning betragtes som det konkrete, her kaldes abstrakt. Således kritiserer den unge Marx f.eks. Feuerbachs antropologi for at være abstrakt, fordi den ikke ser menneskene i sammenhæng med den historiske udvikling og samfundets materielle organisation. En tilsvarende kritik findes i Horkheimer og Adornos opgør med det tyvende århundredes filosofiske antropologi og med fænomenologien. Den ændrede opfattelse af begrebsparret konkret-abstrakt hænger hos Hegel og i visse grene af den marxistiske filosofi sammen med en kritik af den traditionelle logik og med et forsvar for den dialektiske tænkning.

2. I billedkunsten er abstrakt ofte ensbetydende med non-figurativ, og man taler således om abstrakt kunst som en kunst, der fjerner sig fra den umiddelbare gengivelse af virkeligheden til fordel for nye og fremmedartede konstellationer af billedets elementer (linjer, former, farver).

P.Je.