Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Norge
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Journalistik
   .  Politisk  .  Parti  .  Hovedbestyrelsesmedlem
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 31.268
: :
Hansen, Arvid Gilbert
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Arvid Hansen
Arvid Hansen

Hansen (1894-1966), norsk kommunistisk politiker og journalist, født i Kristiansand. Hansen blev i 1910 medlem af Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund (NSU) og fik der hurtigt ledende tillidshverv: Først blev han NSU sekretær på Vestlandet, i 1916 redaktør af NSU avisen «Klassekampen» og i 1917 formand i NSU. I 1918 blev han redaktør af «Akershus Social-Demokrat» og fra 1922 til 1923 var han redaktør af Arbejderpartiets teoretiske tidsskrift «Det 20. Aarhundrede» og lærer ved partiskolen. Allerede på det tidspunkt markerede Hansen sig på venstrefløjen indenfor Arbejderpartiet.

Ved partisplittelsen i 1923 sluttede han sig til NKP, hvor han allerede fra stiftelseslandsmødet fremstod som en af de ideologiske ledere. Han blev medlem af NKP's centralkomite og politbureau, i 1924 sekretær for den skandinaviske føderation af kommunistpartier, kandidat til Eksekutivkomiteen i Kommunistisk Internationale og medredaktør af det teoretiske NKP tidsskrift «Proletaren». Da han solidariserede sig med den yderste venstrefløj i det tyske kommunistparti (Fischer, Maslow) i 1926, og gjorde modstand mod planerne om et «Labour-Party» i Norge, dvs. en organisatorisk overbygning over alle arbejderpartierne, resulterede det i en midlertidig degradering indenfor NKP. Men fra 1927 var han atter den vigtigste repræsentant for Kominterns ultravenstre linie i Norge. Som redaktør af «Norges Kommunistblad» og «Arbejderen» i 1929 og 1930 og som den ledende partiteoretiker, var han hovedtalsmand for socialfascismetesen i Norge. NKP's stærke tilbagegang førte i 1931 til udskiftninger i partiledelsen, og fra 1931 til 1935 opholdt Hansen sig i Sovjetunionen. Efter tilbagekomsten til Norge blev han i 1936 redaktør af NKP avisen i Bergen, «Arbejdet», men genvandt aldrig den rolle han havde haft i 1920'erne. I 1949 blev han som Furubotn tilhænger ekskluderet af NKP.

Hansen har skrevet en lang række brochurer, NKP historien «Fra Lassalle til Lenin» (1929), NSU historien «Den røde ungdom i kamp og sejr» (1923) sammen med Olaussen og Zachariassen, «Arbejderen i norsk digtning» (1960), en forbundshistorie og talrige artikler i den internationale kommunistiske presse.

E.Lo.