Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Pædagogik  .  Undervisning
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Undervisningsminister
      .  Finansminister
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 32.641
: :
Heinesen, Knud
Left
Rocks
2024-07-20 16:50
2024-07-20 08:13

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Knud Heinesen
Knud Heinesen
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Knud Heinesen (1932-). Dansk socialdemokratisk politiker og fhv. minister. Født 26. september 1932, student fra Aurehøj gymnasium i 1951 og cand.polit. fra Københavns Universitet i 59.

Heinesen var i 1959-60 lærer på Roskilde Højskole og fra 62-67 forstander samme steds. I 1960-62 sekretær i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og generalsekretær for det Kooperative Fællesforbund (1967-68).

I 1961 var han formand for Frit Forum og 1967-71 formand for Radiorådet. I 1971-85 var han MF for Socialdemokratiet. I 1971-73 som undervisningsminister, 1973 budgetminister, Finansminister 1975-79 og 81-82 samt minister for offentlige arbejder 1981. I perioden 1979-81 var han desuden formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe, medlem af forretningsudvalget for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, medlem af LO's Forretningsudvalg samt af A-pressens bestyrelse og forretningsudvalg. I 1980-85 var han politisk næstformand for partiet og 1982-83 dets politiske ordfører.

Siden Heinesen i 85 gik ud af Folketinget har hans virksomhed været koncentreret omkring arbejdet i en række store danske virksomheder: Han er bestyrelsesformand i ATP, TeleDanmark og Aktuelt A/S samt næstformand for DSB.

A.J.