Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 47.138
: :
Hysteri
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Hysteri (af græsk hystera: livmor) betegner i dagligtale en nervøs sindstilstand, der præges af stærk lunefuldhed, mangel på beherskelse og tilbøjelighed til at overdrive virkelige lidelser. En hysterisk kvinde - begrebet anvendes næsten udelukkende om kvinder - er en kvinde som er teatralsk, dramatisk, opfarende og upålidelig. I psykologisk/psykiatrisk sprogbrug refererer hysteri til en neurotisk tilstand, der karakteriseres ved kropslige symptomer - f.eks. hysteriske lammelser - eller angst.

Hysteri har altid været knyttet til problemer af seksuel natur, og længe mente man, at tilstanden skyldtes lidelser i livmoderen. Ifølge Platon skyldtes hysteri, at livmoderen begyndte at vandre rundt i kroppen. En vandring som gik i gang, fordi kvinden længtes efter at blive befrugtet.

Det første systematiske forsøg på at forklare de hysteriske tilstande blev gjort af Sigmund Freud, og den oprindelige psykoanalytiske teori er baseret på studiet af hysteri. Freuds hovedide er, at tanker omkring seksualitet udelukkes fra bevidstheden - fortrænges - fordi bevidst erkendelse af dem vil medføre skyldfølelse og angst. Denne fortrængning har sin baggrund i den konfliktfyldte situation, som barnet oplever i forholdet til sine forældre i 4-6 års alderen - Ødipalkonflikten. De anstødelige seksuelle ønsker og længsler kommer istedet på anden måde til udtryk. De kan f.eks. bogstavelig talt danne en egen personlighed, som det ses i tilfældene med såkaldt splittet personlighed. Den psykiske konflikt kan også komme til udtryk i kropslige symptomer - konvertionshysteri - eller som angst- (angsthysteri). Angsten kan eventuelt knyttes til bestemte objekter - fobi. F.eks. rædsel for elevatorer, åbne rum osv.

Den måden hysterikeren opfatter verden på, er præget af passivitet: Hysterikeren lader sig overvælde af sine indtryk i stedet for at følge egne hensigter og planer, og er derfor let påvirkelig. Stemningerne og meningerne skifter så at sige med vejr og vind, og hysterikeren mangler evnen til aktiv koncentration og udholdenhed. Hans opfattelser og indtryk er globale - altomfattende - og diffuse - åh, det er skønt, forfærdeligt osv. - og rummer ikke skarphed og præcision. Selv om han er intelligent, kan han undlade at se de mest åbenbare sammenhænge, og han vil derfor ofte fremtræde som naiv og drengeagtigt troskyldig.

Det karakteristiske ved hysterikeren er endvidere, at han seksualiserer forholdet til andre mennesker. Wilhelm Reich påpegede det paradoksale i, at den konstante seksualisering er et forsvar netop mod seksualitet. For bag den seksuelle overflade skjuler der sig en enorm angst. Hysterikeren vil når talen falder på dybere seksuel intimitet, reagere med frigiditet eller impotens. Følelsen af seksuel lyst er ikke integreret i (en del af) personligheden, og seksualiteten er isoleret fra følelsen af nærhed og ægte varme i forholdet til et andet menneske. Hysterikerens emotionelle (følelsesbetonede) og romantiske stil dækker på denne måde over hulhed og manglende evne til et dybere følelsesmæssigt engagement. Den amerikanske psykiater Harry Stack Sullivan har givet gode skildringer af hysterikerens familiesituation: Forældrene er selvoptagne og bruger ofte barnet som «pynt» for deres egen personlighed. Hysterikeren får derfor ingen erfaring af et trygt og intimt forhold til et andet menneske. Andre mennesker bliver i stedet et publikum, han skal præstere noget overfor, og han bliver forfængelig og selvcentreret.

Hysteriske symptomer varierer i forskellige kulturer og samfund. F.eks. er hysteriske lammelser meget mindre almindelige i dag, end de var tidligere. Blandt stærkt religiøse mennesker var udviklingen af såkaldte hysteriske stigma (dvs. sårmærker på hænder og fødder som hos den korsfæstede Kristus) ikke ualmindelige tidligere. Sådanne symptomer er forsvundet med den øgede skepsis overfor religionen. Dette tyder på, at de hysteriske symptomer har en klar «kommunikativ» funktion. Hysteri er et slags kropssprog. Gennem en hysterisk lammelse i benene «kommunikerer», siger, personen f.eks., at han ikke er i stand til at stå på egne ben.

S.G. / P.Me.

Litteratur

S. Freud: Studien über Hysterie, Berlin 1892.
T. S. Szasz: The Myth of Mental Illness, Paladin 1974.