Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Norge
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Økonomi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 28.670
: :
Ishavsimperialisme
Left
Rocks
2023-12-03 16:31

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

De sidste årtier af 1800 tallet var præget af de europæiske staters fremstød mod fremmede verdensdele. Grundlaget for denne imperialisme kan forklares som en ekspansionstendens i økonomi og produktionsliv, men den gik længere end blot den intense jagt på lønsomme råvarer og fremtidige markeder. Imperialismen blev en modebevægelse, som rev mennesker med i begejstring, ideologisk og psykologisk - givet på samme måde som under middelalderens korstog.

I Norge gav denne bevægelse sig udtryk i en intens interesse for de polare områder i tiden fra 1890'erne og frem til ca. 1930. Fridtjof Nansens og Roald Amundsens ekspeditioner var altoverskyggende begivenheder i disse år, fra Nansens skifærd over Grønland i 1888-89 til Amundsens sidste flytogter over Arktis i 1920'erne. Opdagelserne blev koblet til ønskerne om materiel udnyttelse, som atter blev knyttet til ønsket om anneksion. Dette skete delvist i ly af tanken om visse af disse områders status som «gammelt norsk område».

Som et resultat af forhandlingerne efter første verdenskrig fik Norge suverænitet over Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen.

Områder i Antarktis kom efter internationale aftaler ligeledes under norsk suverænitet. Afslutningen på denne epoke er markeret af konflikten med Danmark om Østgrønland. I 1920'erne engagerede nationalistiske kredse sig stærkt i denne. Regeringen Kolstad-Hundseid stillede sig i 1931 bag en privat «okkupation» af visse områder på Grønlands østkyst, men tabte i den efterfølgende proces ved den internationale domstol i Haag.

Den norske ishavsimperialisme dannede en vis ideologisk forudsætning for det stærke norske engagement i 1970'erne, der gik ud på at beskytte norsk suverænitet på Svalbard og sikre indflydelse over andre polarområder. Den nye polarinteresse var alligevel baseret på andre økonomiske og strategiske interesser end den traditionelle fangstorienterede imperialisme. Den skyldtes Norges interesser som kyststat i havbundsressourcernes tidsalder.

H.F.D.