Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Kulturorganisering  .  Oplysning
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
    .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.184
: :
Karl Marx Klubben
Left
Rocks
2024-05-25 05:54

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Socialdemokratisk diskussionsklub i København (1886-1952). Klubben blev oprettet på initiativ af agitatoren og arbejderdigteren A.C. Meyer (1858-1938), der samtidig blev dens første formand. Klubbens formål var at studere socialistisk teori og uddanne agitatorer og talere. Læsningen af Karl Marx' skrifter i Danmark begyndte for alvor i denne klub.

I 1880'erne var det først og fremmest yngre oppositionelle arbejdere, der var aktive i klubben, der blev betragtet med nogen mistænksomhed af partiledelsen. For at råde bod på denne modvilje fik Meyer indført en bestemmelse om, at kun partimedlemmer kunne blive medlemmer af klubben, men efter at de revolutionære socialister Gerson Trier og Nicolaj Petersen i 1889 var blevet medlemmer, blev den for alvor ildeset. Samme år fik klubben afdelinger på Nørrebro og Christianshavn, og disse sluttede sig i 1890 til Trier og Petersens Revolutionære Socialistiske Arbejderparti.

Klubben havde sin storhedstid i 1886-1911, hvor den afholdt ialt 737 foredrag. Den ophørte i 1952.

A.J.