Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 18/1 2009
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 25.437
: :
Katolsk Arbejderaktion Danmark (KA)
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:30

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Katolsk Arbejderaktion i Danmark blev stiftet i 1960 som en afdeling af det internationale Unge Katolske Arbejdere og blev omgående involveret i faglige og politiske aktioner. Dens formål var gennem solidaritet nationalt og internationalt, at åbne arbejdskammeraternes øjne for de kristne livsværdier. Dens hovedprincip var social retfærdighed og fred. Den bakkede derfor gennem årene op bag de fleste af solidaritetskomiteernes internationale arbejde.

Allerede i december 1948 var Katolsk Arbejdergruppe, Vesterbro, blevet oprettet. Dens formål var at gennemføre en studiekreds om kommunismen, begyndende med «Det kommunistiske Manifest». Gruppens virksomhed var primært baseret på studiekredse og foredrag. Til gruppen var tilknyttet en gejstlig vejleder - en pater. Gruppen udgav bladet Arbejdet og var bl.a. aktiv i strejkestøttearbejde.

Sammen med Katolsk Arbejderaktion stiftedes dens ungdomsorganisation Unge Katolske Arbejdere. Ved generalforsamlingen 14. maj 1962 brød Katolsk Arbejderaktion med bladet Arbejdet, der ifølge protokollen blev anklaget for at have fulgt en «socialdemokratisk» linie. Der blev tilsyneladende også bebudet en mere aktivistisk linie på denne generalforsamling – også i modsætning til de akademisk betonede foredrag og studiekredse i Katolsk Arbejdergruppe. Som en konsekvens af denne politikopfattelse blev der stillet forslag om en demonstration foran den spanske ambassade i anledning af strejkerne i Spanien i 1962.

Allerede i 1960'erne og 70'erne arbejdede Katolsk Arbejderaktion og Unge Katolske Arbejdere i solidaritetsbevægelser som Vietnam 69, Folkebevægelsen mod EF, Komiteen Salvador Allende samt Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed. I international sammenhæng samarbejdede man fredspolitisk med Berlinerkonferenz der europäischen Katholiken – et DDR-initiativ for fredspolitisk arbejde for europæiske katolikker – ligesom man havde tætte kontakter til det østtyske CDU. Samarbejdet med disse organisationer vidner om en vis tilknytning til DKP – vel især personificeret ved George Bune Andersen, der f.eks. var præsidiemedlem i Samarbejdskomiteen, men parlamentarisk var der eksempler på individuelle medlemskaber af SF. Betegnende var f.eks. G. Bune Andersens formulering i sin formandsberetning på Katolsk Arbejderaktions generalforsamling den 30. november 1984 om «DDR's indsats for fredens bevarelse i verdensmålestok».

Et andet aspekt ved Katolsk Arbejderaktion var det ideologisk-religiøse, der afspejlede sig ved skismaer og kontroverser - bl.a. i forbindelse med Vietnamkrigen - med de gejstlige myndigheder. Det fremgår bl.a. af en større korrespondance med den katolske biskop Hans L. Martensen, der under Vietnamkrigen ubetinget måtte henvise til pavens upartiske fredsbestræbelser.

Katolsk Arbejderaktion betegner en vis militant praksis, men er overordnet underlagt en ideologisk-religiøs rammebetingelse konkretiseret i arbejderapostolatet (troens udbredelse blandt arbejderbefolkningen).

A.J.