Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Arbejderbevægelsen  .  Strejker  .  Arbejdskonflikter
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Landbrug
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 23.096
: :
Kolindsundsagen
Left
Rocks
2023-02-23 06:07

Dansk arbejdskamp i 1920'erne. I 1923-24 etablerede Landarbejderforbundet, Dansk Arbejdsmandsforbund (senere SiD) og De samvirkende Fagforbund (DsF, senere LO) blokade mod en række gårdejere og købmænd - som disse handlede med - ved Kolindsund på Djursland. Baggrunden var en strid om overenskomsten for de landarbejdere, gårdejerne beskæftigede. De blokerede bønder anlagde sag mod de faglige organisationer, tabte i Landsretten, men vandt i 1926 en skelsættende dom i Højesteret, der anså blokadens omfang og de anvendte midler for retsstridige, og forbundene blev derfor idømt klækkelige erstatninger. Arbejderbevægelsen opfattede dommen som en trussel mod dens kampmidler, men selvom den var en del af baggrunden for vedtagelsen af Tugthusloven i 1928, fik den ikke konsekvenser på længere sigt.

A.J.