Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Ufaglært arbejde
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker
    .  Fagligt  .  Fagforeningsformand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 32.043
: :
Lyngsie, M.C.
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

M.C. Lyngsie
M.C. Lyngsie
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Lyngsie (1864-1931), dansk socialdemokratisk fagforeningsleder. Som arbejdsmand meldte han sig i 1880'erne ind i Socialdemokratiet, blev aktiv agitator for partiet og mistede derfor hurtigt sit arbejde på hærens patronfabrik. I 1891 blev han formand for et københavnsk arbejdsmandsforbund, som hurtigt kom ind i stærk vækst. I 1896-97 var han drivende kraft i oprettelsen af det kooperative mejeri Enigheden, som han blev formand for, og i 1897 var han en af de drivende kræfter bag oprettelsen af Dansk Arbejdsmandsforbund (DAF), hvorved alle ufaglærte mænd blev samlet i et forbund.

Gennem en ofte aggressiv faglig politik vandt han betydelige sejre for arbejdsmændene. Men denne politik bragte ham også ofte på kollisionskurs med resten af bevægelsen. Under den store konflikt i 1925 kom han i et voldsomt modsætningsforhold til De samvirkende Fagforbund (DsF, senere LO), da han imod landsorganisationens ønske iværksatte en omfattende transportarbejderstrejke (se Arbejdskonflikter i Danmark). DAF tabte konflikten, men inden da havde Lyngsie meldt forbundet ud af DsF, og det kom først ind igen i 1929.

Hans konsekvente forsvar for de ufaglærtes interesser bragte ham også på kollisionskurs med de faglærte forbund og ofte med resten af partiet. Trods dette modsætningsforhold bekæmpede han dog samtidig indædt både syndikalismen og kommunismen.

Ved siden af sin faglige indsats for specialarbejderne sad han i ledelsen af DsF og Socialdemokratiet. I 1898-1906 sad han i Folketinget og fra 1925 i Landstinget. Men hans største indsats lå ikke på det parlamentariske område.

A.J.