Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 31.781
: :
Mand
Left
Rocks
2024-07-22 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Ordet mand kan bruges i flere betydninger. Den mest almindelige er «voksent menneske af hankøn». Dette adskiller på den ene side manden fra mennesker af hunkøn, kvinder, og på den anden side fra drenge, ynglinge.

Manden adskiller sig genetisk fra kvinden - dvs. han har en anden type arvestof i sine celler end hende. (Mænd har kønskromosomerne XY, mens kvinder har XX.) Endvidere har manden en anden sammensætning af hormoner, hvilket giver ham hans karakteristiske kropsbygning med relativt større muskelmasse end kvinden. Manden adskiller sig drengen alene ved mængden af mandlige kønshormoner. Dette fører til, at manden får et andet udseende, såkaldte sekundære kønskarakteristika (større kønsorgan, hår på kønsorganerne og i armhulerne, skægvækst, større muskelmasse og karakteristisk kropsform).

Manden adskiller sig fra kvinden og drengen ved at være indehaver af en speciel social rolle, som er kulturelt bestemt. Denne mandsrolle vil variere fra tidsepoke til tidsepoke og fra kultur til kultur, og det vil være fejlagtigt at betragte denne rolle som et absolut udtryk for mandens specielle biologi, selv om det er et ubestrideligt faktum, at kvinder føder børn, og at mænd har en relativt set større muskelmasse. De egenskaber som knytter sig specielt til mandsrollen vil til enhver tid være defineret ud fra det politiske, økonomiske og ikke mindst det teknologiske udviklingstrin, samfundet befinder sig på. Fysisk styrke og mod vil f.eks. være vigtigere i et jægersamfund end i vor kultur, som har en højt udviklet teknologi.

I vor kultur er en række sociale privilegier og fordele knyttet til mandsrollen. Overførsel af slægtsnavn, lettere adgang til embeder og til at få arbejde i det hele taget, er eksempler på dette. Andre kulturer er imidlertid anderledes organiseret. Man kender f.eks. til samfund, hvor børnene overtager moderens slægtsnavn, og hvor kvinderne er de mest privilegerede ved arveopgørelse.

Uanset hvordan rollerne har været fordelt, har mandsrollen været relativt veldefineret og vel afgrænset i tid. I en række kulturer blev, og bliver fremdeles, tidspunktet for en drengs overgang til at blive mand, både biologisk (dvs. seksuelt) og socialt, markeret ved et ritual. Denne overgang er hos os meget diffus og glidende. Samtidig er manderollen i færd med at blive mindre veldefineret, hvilket også gælder kvinderollen.

Ordet mand kan også bruges i betydningen menneske, person. Eksempler på dette er formand, talsmand, amtmand osv. Dette er et klart sprogligt udtryk for mandens dominerende stilling i vort samfund.

For det tredje betyder mand en person af hankøn, som i udpræget grad har de egenskaber, som regnes for at karakterisere hans køn. Disse egenskaber er mod, styrke, potens, høviskhed, aggression osv.

E.Br. / L.Lø. / M.B. / T.R.-K.