Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 31.000
: :
Mand
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Ordet mand kan bruges i flere betydninger. Den mest almindelige er «voksent menneske af hankøn». Dette adskiller på den ene side manden fra mennesker af hunkøn, kvinder, og på den anden side fra drenge, ynglinge.

Manden adskiller sig genetisk fra kvinden - dvs. han har en anden type arvestof i sine celler end hende. (Mænd har kønskromosomerne XY, mens kvinder har XX.) Endvidere har manden en anden sammensætning af hormoner, hvilket giver ham hans karakteristiske kropsbygning med relativt større muskelmasse end kvinden. Manden adskiller sig drengen alene ved mængden af mandlige kønshormoner. Dette fører til, at manden får et andet udseende, såkaldte sekundære kønskarakteristika (større kønsorgan, hår på kønsorganerne og i armhulerne, skægvækst, større muskelmasse og karakteristisk kropsform).

Manden adskiller sig fra kvinden og drengen ved at være indehaver af en speciel social rolle, som er kulturelt bestemt. Denne mandsrolle vil variere fra tidsepoke til tidsepoke og fra kultur til kultur, og det vil være fejlagtigt at betragte denne rolle som et absolut udtryk for mandens specielle biologi, selv om det er et ubestrideligt faktum, at kvinder føder børn, og at mænd har en relativt set større muskelmasse. De egenskaber som knytter sig specielt til mandsrollen vil til enhver tid være defineret ud fra det politiske, økonomiske og ikke mindst det teknologiske udviklingstrin, samfundet befinder sig på. Fysisk styrke og mod vil f.eks. være vigtigere i et jægersamfund end i vor kultur, som har en højt udviklet teknologi.

I vor kultur er en række sociale privilegier og fordele knyttet til mandsrollen. Overførsel af slægtsnavn, lettere adgang til embeder og til at få arbejde i det hele taget, er eksempler på dette. Andre kulturer er imidlertid anderledes organiseret. Man kender f.eks. til samfund, hvor børnene overtager moderens slægtsnavn, og hvor kvinderne er de mest privilegerede ved arveopgørelse.

Uanset hvordan rollerne har været fordelt, har mandsrollen været relativt veldefineret og vel afgrænset i tid. I en række kulturer blev, og bliver fremdeles, tidspunktet for en drengs overgang til at blive mand, både biologisk (dvs. seksuelt) og socialt, markeret ved et ritual. Denne overgang er hos os meget diffus og glidende. Samtidig er manderollen i færd med at blive mindre veldefineret, hvilket også gælder kvinderollen.

Ordet mand kan også bruges i betydningen menneske, person. Eksempler på dette er formand, talsmand, amtmand osv. Dette er et klart sprogligt udtryk for mandens dominerende stilling i vort samfund.

For det tredje betyder mand en person af hankøn, som i udpræget grad har de egenskaber, som regnes for at karakterisere hans køn. Disse egenskaber er mod, styrke, potens, høviskhed, aggression osv.

E.Br. / L.Lø. / M.B. / T.R.-K.