Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 25.267
: :
Naturdialektik
Left
Rocks
2023-12-03 16:31

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Naturdialektik er: 1. Et forsøg på at anvende dialektisk metode på processer i naturen eller 2. En påstand om at processer i naturen følger et dialektisk mønster. I den første fortolkning bliver naturdialektik en retning, der betoner historie og helhed som vigtige forståelseskategorier, i modsætning til den mere analytiske metode der opdeler processerne i mindre dele for at kunne undersøge dem mere detaljeret. I den anden fortolkning bliver det muligt at fremsætte dialektiske love for udviklingen i naturen. I «Anti-Dühring» fremsatte Engels to sådanne love; Loven om negationens negation og loven om kvantitetens overgang til kvalitet.

Hverken i den første eller i den anden tolkning bliver naturdialektik nogen særlig interessant retning indenfor videnskabsteorien. Al forskning må bevæge sig frem og tilbage mellem analyse og syntese, mellem opdeling og helhedsperspektiv. Dialektikkens ensidige betoning af helhedsperspektivet er lige så meningsløst som empiristernes teorifjendtlige betoning af detaljearbejdet. De dialektiske love er så løst udformet, at de ikke kan give nogen vejledning for forskeren i hans arbejde med at etablere nye sandheder, selv om de til gengæld kan tilpasses alle kendte sandheder.

Dialektikken er derfor uvæsentlig udfra et videnskabsfilosofisk standpunkt, men interessant udfra et mere videnskabssociologisk udgangspunkt. Forholdet mellem marxistisk ideologi, sovjetisk forskningspolitik og naturdialektik er blevet indgående studeret i en række konkrete eksempler, og synes at vise at naturdialektikken kun i ringe grad har styret forskningen i bestemte retninger. Den er snarere kommet ind i billedet bagefter som retfærdiggørelse af allerede udført forskning, eller har tjent som skiftende motiv i begrundelsen for hvilken forskning, der skulle udføres. En og samme videnskabelige retning, f.eks. kvantemekanikken eller Lysenkos pseudobiologi, er på den ene side blevet forsvaret med argumenter om at den svarer til den dialektiske materialisme, og på den anden side angrebet for ikke at svare til den dialektiske materialisme.

J.E.

Litteratur

J. Elster: Forklaring og dialektikk, Oslo 1979.