Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Journalistik
   .  Politisk  .  Parti  .  Hovedbestyrelsesmedlem
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 48.110
: :
Nielsen, Martin
Left
Rocks
2024-02-25 16:57

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Martin Nielsen

Martin Nielsen, 1939

Martin Nielsen (1900-62), dansk kommunist, født i Gjødvad ved Silkeborg og var af fattige kår. Efter forskelligt arbejdsmandsarbejde var han i 1921-22 aktiv i arbejdsløshedsbevægelsen i Randers og spillede i 1922 en fremtrædende rolle under generalstrejken i byen. I 1923 blev han indvalgt i DKP's hovedbestyrelse, og i 26 blev han ansat som partisekretær. I 1928-30 gik han på Lenin-skolen i Moskva. Det var en periode, hvor en del unge danskere blev uddannet i byen. Alene i 1929 gik der 9 danske elever på skolen eller på Vest-universitetet. Selv spillede han sandsynligvis en vis rolle i formuleringen af «Det åbne Brev», som Kominterns Eksekutivkomite (EKKI) i december 1929 sendte til det danske parti og som afsatte Thøgersen ledelsen. Da han vendte tilbage til Danmark, var han arbejdsløs og arbejdede sammen med Aksel Larsen i arbejdsløshedsbevægelsen. I 1931 blev han kandidatmedlem af partiets centralkomite og ansat som forretningsfører for partiavisen Arbejderbladet. I 1934-41 var han redaktør af avisen, og i 1939 blev han indvalgt i Folketinget.

Nielsen var en flittig skribent og skrev med lidenskab. Humor var dog ikke hans stærke side. Som Martin Andersen Nexø var han en stor tugter af de intellektuelle, var modstander af at de skulle have nogen indflydelse i partiet og udtalte sig flere gange nedsættende om dem.

22. juni 1941 kunne politiet arrestere ham, fordi han i strid med partiets forholdsordre opholdt sig på sin bopæl. Han blev interneret i Vestre Fængsel og siden i Horserødlejren, hvorfra det ikke lykkedes ham at flygte 29. august 1943. Han blev sendt til koncentrationslejren Stutthof. Da lejren blev rømmet, blev fangerne sendt ud på en lang dødsmarch, og da de mødte den fremrykkende Røde Hær, blev han og 4 andre fremtrædende kommunister sendt til Moskva, hvorfra han den 30. maj 1945 via Sverige vendte tilbage til Danmark, hvor han kunne indtage sin plads i partiets ledelse og i Folketinget. Han har beskrevet sine oplevelser i Stutthof i 3 erindringsbøger: Rapport fra Stutthof (1947), Undervejs mod Livet (1949) og Fængselsdage og fangenætter (1949).

I 1952 blev han medredaktør af partiavisen Land og Folk, og fra 1955 blev han eneredaktør, da Børge Houmann blev afsat. En post han bevarede frem til 1960. Under partikampen i 1956-58 stod han på CK-flertallets side overfor Aksel Larsen, og han kom til at indtage en fremtrædende position i det bitre opgør. Han formulerede med stor præcision den kommunistiske selvopfattelse i parolen: «Tillid, offervilje, tro - kommunisternes kapital».

A.J.

Litteratur

Morten Thing: Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960. Tiderne Skifter, København 1993.