Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 20.785
: :
Norden
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Norden er i daglig tale fællesbetegnelsen for Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Færøerne og (siden 1979) Grønland.

Under den neutrale betegnelse Norden - der ofte benyttes synonymt med Skandinavien, skønt dette navn egentlig kun dækker halvøen af samme navn - ligger gerne en ideologi om nordisk enhed. Overvejende en enhed under ledelse af den folkerigeste og mest «nordisk» orienterede stat, Sverige. Bestræbelser for at opnå en «nordisk» samling og en fællesnordisk optræden udadtil er regelmæssig blevet gjort fra svensk side. Dette støttes gerne af den danske opinion, bortset fra landbruget. I Norge er tilslutningen derimod traditionelt ringe. Gennem hele mellemkrigstiden eksisterede der en udbredt skepsis mod det nordiske - dvs. frygten for «storsvenske» tiltag - både i private foreninger og offentlige organer. Først i årene efter anden verdenskrig regner man med, at begrebet Norden har fået en almen positiv betydning i Norge.

Historisk set er begrebet Norden knyttet til forholdet mellem Sverige og Danmark, hvor Sverige har haft Finland og Danmark Norge på slæb. Magtbalancen i Norden har efter middelalderen vippet mellem disse to statskonstellationer, med Rusland og Tyskland (Prøjsen) som de interesserede stormagter. Sveriges stormagtstid i 1600 tallet blev afløst af Danmarks i 1700 tallet. Afgørende grænserevisioner blev foretaget i 1640- og 50'erne, da Danmark mistede Skåne og Norge mistede Jämtland-Herjedalen til Sverige. Den sidste nordiske krig blev udkæmpet i 1700-1720. Siden har der været bitre opgør og mindre militære træfninger. F.eks. under og efter Napoleonskrigene da Sverige og Danmark stod på hver sin side, men ingen kamphandlinger af længere varighed.

«Foreningen Norden» blev stiftet efter første verdenskrig som led i de idealistiske mellemfolkelige tiltag, der fulgte i Versaillesfredens spor. En svensk, en dansk og en norsk «Foreningen Norden» blev grundlagt i 1919, en finsk i 1924. De respektive foreninger er baseret på medlemskab af forskellige organisationer, foreninger og kommuner, og de virker for nordisk tilnærmelse - særligt på det kulturelle område.

H.F.D.