Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 21.362
: :
Norden
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:57

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Norden er i daglig tale fællesbetegnelsen for Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Færøerne og (siden 1979) Grønland.

Under den neutrale betegnelse Norden - der ofte benyttes synonymt med Skandinavien, skønt dette navn egentlig kun dækker halvøen af samme navn - ligger gerne en ideologi om nordisk enhed. Overvejende en enhed under ledelse af den folkerigeste og mest «nordisk» orienterede stat, Sverige. Bestræbelser for at opnå en «nordisk» samling og en fællesnordisk optræden udadtil er regelmæssig blevet gjort fra svensk side. Dette støttes gerne af den danske opinion, bortset fra landbruget. I Norge er tilslutningen derimod traditionelt ringe. Gennem hele mellemkrigstiden eksisterede der en udbredt skepsis mod det nordiske - dvs. frygten for «storsvenske» tiltag - både i private foreninger og offentlige organer. Først i årene efter anden verdenskrig regner man med, at begrebet Norden har fået en almen positiv betydning i Norge.

Historisk set er begrebet Norden knyttet til forholdet mellem Sverige og Danmark, hvor Sverige har haft Finland og Danmark Norge på slæb. Magtbalancen i Norden har efter middelalderen vippet mellem disse to statskonstellationer, med Rusland og Tyskland (Prøjsen) som de interesserede stormagter. Sveriges stormagtstid i 1600 tallet blev afløst af Danmarks i 1700 tallet. Afgørende grænserevisioner blev foretaget i 1640- og 50'erne, da Danmark mistede Skåne og Norge mistede Jämtland-Herjedalen til Sverige. Den sidste nordiske krig blev udkæmpet i 1700-1720. Siden har der været bitre opgør og mindre militære træfninger. F.eks. under og efter Napoleonskrigene da Sverige og Danmark stod på hver sin side, men ingen kamphandlinger af længere varighed.

«Foreningen Norden» blev stiftet efter første verdenskrig som led i de idealistiske mellemfolkelige tiltag, der fulgte i Versaillesfredens spor. En svensk, en dansk og en norsk «Foreningen Norden» blev grundlagt i 1919, en finsk i 1924. De respektive foreninger er baseret på medlemskab af forskellige organisationer, foreninger og kommuner, og de virker for nordisk tilnærmelse - særligt på det kulturelle område.

H.F.D.