Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Norge
   .  Asien  .  Mellemøsten  .  Palæstina
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 24.743
: :
Palestinafronten i Norge
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:30

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Palæstinafronten i Norge er en solidaritetsorganisation for det palæstinensiske folk, dannet efter splittelsen på Palæstinakomiteens landsmøde i januar 1976 (se Palæstinakomiteen i Norge). Organisationen blev oprettet i marts samme år efter konsultationer med PLO. Politisk baserede fronten sit program på Palæstinakomiteens oprindelige parolegrundlag. Efter enkelte revideringer på to landsmøder, havde parolerne i 1979 følgende ordlyd:

  1. Støt det palæstinensiske folks nationale befrielseskamp på dets egne vilkår.
  2. For et frit og demokratisk Palæstina med lige rettigheder for alle etniske, kulturelle og religiøse grupper.
  3. Bekæmp den zionistiske stat Israel, USA imperialismen og det palæstinensiske folks fjender i den arabiske verdenen.
  4. Nej til to-statsløsning - støt kampen for befrielsen af hele Palæstina.

I lighed med Palæstinakomiteen var Palæstinafronten baseret på individuelt medlemskab (aktivistprincippet) - ikke organisationsmedlemskab. Dette hang sammen med, at meget få organisationer på denne tid havde taget klart standpunkt for den palæstinensiske befrielseskamp, og at man behøvede engagerede og godt skolede personer, som ikke var bundet af loyalitet overfor bestemte politiske organisationer i Norge. I socialdemokratiske kredse og i dele af SV blev det fortsat anset som politisk-moralsk betænkeligt at støtte palæstinenserne og være erklæret antizionist.

Palæstinafronten havde som hovedformål at skabe politisk bredde i den norske pro-palæstinensiske opinion. Arbejdet var baseret på to principper: a) Uafhængighed af partipolitiske grupper i Norge og b) støtte til hele befrielsesbevægelsen, ikke kun til bestemte fraktioner. Der blev lagt vægt på skoling og der arrangeredes bl.a. regelmæssige rejser til Libanon i samarbejde med PLO. Under uddelingen af Nobels Fredspris til Begin og Anwar Saddat i 1978 samlede Palæstinafronten over 4.000 mennesker til demonstration - den største antiimperialistiske demonstration siden protesterne mod Vietnamkrigen. Bag demonstrationen stod 14 organisationer fra Centerungdommen til NKP. Palæstinafrontens faglige udvalg fik desuden et bredt kontaktnet i norsk fagbevægelse og formidlede kontakt mellem Den palæstinensiske Arbejderunion og norske faglige organisationer.

N.B.