Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.440
: :
Rotation
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Dersom flest mulig skal deltage aktivt i en organisation, kræver det, at opgaver og hverv roterer. Set i et samfundsperspektiv vil det give den enkelte større viden og indsigt i hvordan samfundet virker. Et resultat af en sådan organisationsform er, at den vil hindre informations- og magtkoncentration på få hænder hos politikere og eksperter. Samtidig vil den åbne vejen for et direkte demokrati.

Centraliserede organisationsmønstre opretholdes i vid udstrækning, fordi folk er blevet passiviseret af dem og føler sig afmægtige. Myten om at lederskabet er nødvendig og at folk desuden mangler muligheder for at påvirke situationer gennem etablerede organisationer bidrager i samme retning. Der bliver desuden trukket skarpe skel mellem organisationen på parti- og fagforeningsplan og organisationen i familien. Rotationen af opgaver er lige så vigtig i familielivet. Den vil også der bidrage til at øge forståelsen for de enkeltes problemer, samtidig med at den vil nedbryde kønsroller og de etablerede magtstrukturer de repræsenterer. Det hjælper ikke meget at arbejde for disse principper i teorien uden at efterleve dem i dagliglivet. Der findes i historien eksempler på, at rotation af hverv har resulteret i højt udviklede demokratiske samfund. Athens bystat var baseret på rotation. Det samme gjaldt fagforeninger og landbrugskollektiver i Spanien under borgerkrigen (1936-39).

Hyppige indvendinger mod rotation er, at den ikke er særlig effektiv, og at folk ikke ønsker ansvar. Men det er heller ikke effektivt med et samfund, hvor flertallet er fremmedgjort og passiviseret, fordi beslutningerne tages af nogle få. Rotationsprincippet vil i alle tilfælde bidrage til et kvalitativt bedre samfund. Der er trods alt større sandsynlighed for at én person i en lederstilling skal gøre en katastrofal fejl, end at en gruppe i et fællesskab skal gøre det.

S.Go.