Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 61.962
: :
Direkte demokrati
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20
2024-07-12 05:04

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Direkte demokrati en en rådsdemokratisk organisering af politik og samfundsliv (se Rådssystem). Organisatorisk adskiller det sig fra det indirekte, repræsentative demokrati - enten ved at rådsmødet er det øverste organ (se Rådsmøde), eller ved at de valgte repræsentanter permanent kan kontrolleres af deres basis og til enhver tid kan tilbagekaldes. Eksempler på direkte demokrati findes i de antikke bystater, Pariserkommunen i 1871, de russiske sovjetter i 1905 og 1917, rådsrepublikken i München i 1918, arbejderrådene i Ungarn i 1956 og i Tjekkoslovakiet i 1968. Direkte demokrati betyder i denne forbindelse en form for selvstyre, hvor samfundsborgerne bliver aktive deltagere og får kontrol over egne arbejds- og livsbetingelser.

I den marxistiske tradition har det direkte rådsdemokrati traditionelt været anset for at være det socialistiske alternativ til det borgerlige, indirekte og parlamentariske demokrati. Denne opfattelse er imidlertid ikke rigtig. En moderne, socialistisk industristat vil ikke kunne fungere uden det indirekte, repræsentative demokrati på nationalt niveau. Opgaven er snarere at skabe et politisk system, som kombinerer det indirekte og det direkte demokrati. I hvilke tilfælde man skal vælge den ene eller den anden løsning, kan ikke fastlægges abstrakt, men er et praktisk-organisatorisk spørgsmål, som afgøres ud fra hensigtsmæssighed, for begge demokratiformer er knyttet til én og samme demokratiske grundtanke (se Demokrati).

Direkte demokrati kan også betyde et system, hvor vælgerne gennem folkeafstemning - som f.eks. i Schweiz - har lovgivende magt (se Folkeafstemning).

R.S.