Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Køn
   .  Andet  .  Reproduktion
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 33.910
: :
Samliv
Left
Rocks
2024-02-26 15:04

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Udtrykket samliv har ikke noget klart og entydigt forklaringsindhold. Normalt anvendes det som betegnelse for det forhold, at to personer bor sammen og har et praktisk og intimt følelsesmæssigt fællesskab. Det er en nødvendig del af udtrykkets indhold, da man ikke vil betegne et bofællesskab mellem voksne søskende, eller mellem forældre og voksne børn som et samliv. Endvidere forbinder man med udtrykket samliv også en vis stabilitet eller varighed.

Helt op til nyere tid var det kun samliv mellem kvinde og mand, som var tilladt. Men i dag kan man sige, at udtrykket også omfatter forhold, hvor personer af samme køn lever sammen.

Samlivet mellem kvinde og mand er institutionaliseret i ægteskabet. Ved at gennemgå en vielse bliver samlivet officielt stadfæstet og socialt og religiøst anerkendt. Gennem vielsen bliver de samboende underlagt et meget omfattende retsligt system - ægteskabslovgivningen - og de gives muligheder for at udnytte en mængde økonomiske lettelser og støtteordninger, som er udformet for at lette den forsørgelsespligt, som manden traditionelt har i ægteskabet.

Udtrykket samliv anvendtes tidligere mest om forhold, hvor en kvinde og en mand levede sammen uden at gifte sig. Betegnelserne «papirløst ægteskab», «ugift samboende» og «aftalt samliv» anvendes også som udtryk for denne situation. Grunden til at nogle vælger aftalt samliv fremfor ægteskab er mange og forskelligartede. Kvindepolitiske og moralske standpunkter indgår ofte helt eller delvist som begrundelse for de fleste, der vælger denne form for samliv. Yderst sjældent er det økonomiske årsager, der afholder et par fra at gifte sig; I de aller fleste tilfælde er det en økonomisk fordel at indgå ægteskab.

Tyngdepunktet i et samliv mellem kvinde og mand ligger i dag i det seksuelt, psykiske, sociale og åndelige fællesskab. Derved kommer den etiske dimension klarere frem end tidligere: Det skal være et personligt og ligeværdigt forhold. Det er på dette punkt, at det etablerede ægteskab efter manges opfattelse svigter idealerne. Det bygger på, at forholdet mellem kvinde og mand skal være et afhængighedsforhold - mere end et forhold mellem selvstændige og ligeværdige personer. Dette kommer frem, både i lovgivningen, i religionen, i den økonomiske familiepolitik og i almindelige menneskers dybeste holdninger og praksis. Det er kun i ægteskabet at en kvinde kan gøre sig økonomisk og socialt afhængig af en mand, uden samtidig at blive fuldstændig retsløs.

Aftalt samliv er for mange både en politisk handling - at vise at der findes et alternativ til ægteskabet - og et personlig valg for at undgå alle de sociale krav, forventninger og fristelser til at indgå i et traditionelt rollemønster, som de bliver udsat for ved at gifte sig.

Ønsket om et alternativ til ægteskabet er ikke noget nyt fænomen for vor tid. Det er forekommet op gennem hele vor europæiske historie. Og i vore dage finder man aftalt samliv i de fleste lande i verden - uafhængigt af de religiøse og politiske systemer.

Personer af samme køn havde tidligere ikke retslig adgang til at gifte sig. For dem var aftalt samliv da det eneste alternativ.

H.J.T.

Litteratur

H. J. Thue: aftalt samliv, Oslo 1977.
H. J. Thue: Hans ekteskap - og hennes, Oslo 1978.