Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 112.064
: :
Sekularisering
Left
Rocks
2024-02-25 16:52

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Ved sekularisering forstås den proces, hvor forskellige felter indenfor samfund og kultur unddrages kirkelig eller religiøs kontrol - gøres verdslige eller «sekulære».

Første gang ordet blev anvendt i denne betydning var ved fredsforhandlingerne i Westphalen i 1646 efter Religionskrigene. Sekularisering refererede til, at de verdslige myndigheder overtog kirkelig ejendom - f.eks. overførte en klosterejendom til verdslig forvaltning. I denne institutionelle forstand betyder sekulariseringen, at kirken bliver adskilt fra felter, som den tidligere kontrollerede: Eksproprieringen af kirkelig ejendom, skellet kirke-stat, uddannelsessystemets løsrivelse fra kirken osv.

Men sekularisering betegner også den symbolsk kulturelle proces som fører til, at religionen får en stadig mere svækket stilling indenfor det europæiske ånds- og tankeliv. Billedkunst, musik, litteratur og filosofi selvstændiggøres i forhold til det religiøse univers. Særlig markant udtrykkes denne selvstændiggørelse ved fremvæksten af videnskab i moderne betydning. Over tid har den moderne videnskab fortrængt det traditionelle, religiøse verdensbillede.

I løbet af de sidste to hundrede år har den kristne religion i Europa mistet sin position som offentlig religion, som urokkelig tradition, og som en instans der retfærdiggør sociale og politiske privilegier. Religionen omformes i stedet til et subjektivt og privat trosforhold. Sekulariseringen beskriver således den gennemgribende ændring af det kulturelle og religiøse verdensbillede, som har fundet sted i Europa.

Det har eksisteret forskellige vurderinger af denne proces. I antikirkelige kredse har man betragtet sekulariseringen som menneskets definitive frigørelse fra den religiøse overtro; i kirkelige kredse har man i overvejende grad betragtet sekulariseringen som «afkristningen» af verden. Nyere protestantisk teologi har med udgangspunkt i den tyske teolog Friedrich Gogartens undersøgelser, ført sekulariseringens kilder tilbage til de bibelske skrifter selv: «Giv kejseren hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er» (Markus 12,17).

Det er en central tanke i den bibelske religion, at natur og samfundsliv er renset for det hellige - sekulariseret - og at det er skaberen og ikke skaberværket, der er helligt. Men som radikale protestantiske teologer efter Gogarten påpeger, så standser sekulariseringen ikke ved verden - også gud renses for helligt indhold. Ved sekulariseringens slutpunkt er verdsliggørelsen total, og begrebet om «det hellige» giver ikke længere mening. Den nye «gud-er-død»-teologi er et udtryk for dette. Hvis sekulariseringen kan spores tilbage til de bibelske skrifter, betyder det, at den kristne religion indeholder kimen til sin egen opløsning.

R.S.

Litteratur

T. Aukrust: Mennesket i kulturen, Oslo 1958.
P. L. Berger: The Sacred Canopy, New York 1967.
H. Lübbe: Säkularisierung, München 1975.