Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
   .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Pædagogik
      .  Undervisning
   .  Politisk  .  Kommunalpolitiker
    .  Politiker  .  Parlamentariker
    .  Parti  .  Hovedbestyrelsesmedlem
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Venstresocialisme
    .  Reformistisk  .  Folkesocialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 19/11 2014
Ansvarlig redaktion: Pædagogik
Læst af: 48.631
: :
Sigsgaard, Erik
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:30

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Erik Sigsgaard
Erik Sigsgaard

Erik Sigsgaard (1938-). Dansk pædagog, seminarielærer, forsker og tidligere venstrefløjspolitiker. Uddannet som lærer i 1960 og cand.pæd. i 1982.

Erik Sigsgaard meldte sig tidligt ind i Socialistisk Folkeparti SF, og var i december 1967 med til at sprænge partiet og danne Venstresocialisterne VS. I perioden 1962-71 sad han i flere omgange i Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg - først for SF og siden VS. Borgerrepræsentationen i København 1962-70 og 1974-75. Folketinget 1964-71 og 1975-76.

Erik Sigsgaard har siden 80'erne koncentreret sit arbejde omkring Institutionsforskning om livet i og omkring institutioner for såvel børn som voksne. Forskningsfeltet er «institutioner og institutionaliseringstendenser». Hans to største forskningsprojekter er «Grænser eller ej» (1991-98) og «Skældud» (Sanktionsprojektet 1994-2002). Han modtog i 2002 Børnerettighedsprisen for sit arbejde for børns rettigheder.

Erik Sigsgaard var medarbejder ved Center for Institutionsforskning på Højvangseminariet i Glostrup. Centeret blev oprettet i 1998 og var en udbygning og videreudvikling af Højvangseminariets Forskningsenhed, der startede i 1994.

I 2009 blev han tilknyttet som forsker ved Professionshøjskolen UCC, København.

Erik Sigsgaard er desuden forfatter til en lang række artikler og bøger: 

Oliekrisen og de multinationale selskaber (1973/74), Om børn og deres virkelighed(1979),  At ville, jeg kan, vi gør (1981) - m. Marianne Larsen,  Demokratiet i lasten(1984), Børn og Voksne et fælles liv, 1-4: At knytte de skilte verdener sammen (1983),  Gode venner (1983), Det åbne og det lukkede (1984),  At være betroet (1985), Er opdragelse nødvendig? (1993), Hvad er et godt seksårsliv? (1993), Om børn og deres virkelighed før og nu (1995), Voksnes syn på børn og opdragelse (m. Ole Varming) (1996), Andre måder (m. Kim Rasmussen og Søren Smith) begge i serien «Grænser eller ej» (1998), Op lille Hans. Om skolestart og læsning (1998), Børn og institutioner (2001), Skældud (2002), Skæld mindre ud – bliv bedre til at omgås dine børn på en anerkendende og kærlig måde (2005), Det dobbelte barn – om leg og legeteorier (med Hugo Hørlyck Karlsen, 2008), De Mindste (0-3 årige børn i dagpleje og daginstitution) (med Rikke Sværke Madsen og Rie Haslund, 2009) og Om børn og unges NEJ (2014).

A.J.