Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 22.693
: :
Socialistisk Arbejderinternationale
Left
Rocks
2023-11-27 19:19

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Socialistisk Arbejderinternationale (SAI) (1923-40), samarbejde mellem socialistiske partier i mellemkrigstiden, der ikke var medlemmer af Kommunistisk Internationale (Komintern). Arbejderbevægelsen internationalt havde frem til 1. verdenskrig ment, at den ville være i stand til at hindre fremtidige krige mellem nationer, og redskab dertil var 2. Internationale, men da krigen nærmede sig, stemte socialdemokratierne i de enkelte lande alligevel for krigsbevillingerne. Internationalen havde lidt et strategisk politisk nederlag. Den blev formelt ikke nedlagt under krigen, men ethvert forsøg på at genoplive den efter verdenskrigen var frugtesløst. Bl.a. også fordi Komintern var blevet oprettet.

I 1921 dannede en række partier Wienerinternationalen, der placerede sig mellem Komintern og 2. Internationale. I 1922 blev der gjort forsøg på at slå de 3 internationaler sammen, men uden held. I stedet gik Wienerinternationalen og 2. Internationale sammen om dannelsen af SAI. Det skete på en kongres i Hamburg i maj 1923, hvor 41 partier fra 30 lande deltog.

Internationalen beskæftigede sig med 3 hovedproblemer i 20'erne og 30'erne: verdens økonomiske problemer, kommunismen og fascismen. Efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland beskæftigede SAI sig næsten udelukkende med nazismen og fascismen, og der blev vedtaget resolutioner om at modsætte sig denne trussel, men i praksis foretog internationalen sig intet og dens betydning svandt hurtigt ind. Dens eksekutivkomite mødtes for sidste gang i marts 1940 i Bruxelles, og nogle få uger senere besatte Gestapo sekretariatet, efter at Belgien var blevet besat af Tyskland. Dermed ophørte organisationen med at fungere.

A.J.