Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 2/10 2005
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 46.383
: :
Sorg
Left
Rocks
2023-12-01 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Sorg er en følelsesmæssig reaktion på tabet af noget, som er betydningsfuldt for en person. Det kan dreje sig om varigt tab - som ved død - eller om adskillelse på andre måder. Sorg og sorgreaktioner er ofte forbundet med tabet af en anden person, men kan selvsagt også opstå ved, at man mister andre tilknytninger end rent mellemmenneskelige.

Når nogen dør, er den første reaktionen ofte en chokagtig benægtelse af, at tabet har fundet sted. Den forladte har en tendens til at reagere, som om den afdøde person fortsat var der: Drømme og håb er knyttet til den, som er borte. Efterhånden svinder håbet om genforening, og fortvivlelse følger. Den daglige tilværelse bliver desorganiseret: Socialt samvær og daglige gøremål som man tidligere delte med den afdøde, mister mening. Personen bliver rastløs og urolig og føler sig deprimeret.

Angst, fortvivlelse og smerte er imidlertid her naturlige følelsesmæssige reaktioner, som er nødvendige hvis personen skal formå at løsrive sig fra den tabte. En sidste fase i det som ofte er blevet kaldt sorgarbejdet, er omstruktureringen af tilværelsen: Personen opretter nye forhold og nye mål.

Mange mennesker formår ikke at gennemleve en sorg på normal måde, men forsvarer sig på forskellige måder mod smerten, fortvivlelsen og desorganiseringen. Personen er måske så truet af tabet, at hun nægter at se virkeligheden i øjnene, og forsøger i stedet at klamre sig til den tabte. Vedkommende lever i fortiden. Dette ses hos enker, som har daglige «samtaler» med den afdøde mand, eller som nægter at gå ud med andre, fordi de ønsker at være tro. Eller personen kan tilsyneladende løsrive sig, mens protesten og længselen lever sit liv i det ubevidste. Dette ses ofte hos børn, som tilsyneladende bliver ligegyldige overfor den, de har tabt.

Kulturelle ritualer knyttet til død og begravelse, er helt væsentlige for at få overstået sorgen. Tidligere var samfundet rigt på sådanne ritualer: I bondesamfundet var gravøllet f.eks. kun en af mange sociale begivenheder i forbindelse med begravelse. Der fandtes et sæt af skikke og forskrifter, som gjorde at den sørgende blev taget vare på af slægt, naboer og venner.

Disse skikke forsvinder i stigende grad: Omsorgen for den sørgende er ikke længere en selvfølgelig tradition, men afhængig af den enkeltes velvilje. Som en følge af at det sociale netværk opløses, bliver individet stadig mere afhængig af professionel hjælp for at komme gennem de forskellige livskriser.

S.G. / P.Me.