Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Asien  .  Centralasien  .  Kina
Arbejde  .  Politisk  .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Maoisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 61.150
: :
Deng Xiaoping
Left
Rocks
2024-07-22 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Deng Xiaoping
Deng Xiaoping

Deng Xiaoping (1904-97), fremtrædende kinesisk kommunistleder. Dengs far var en velstående bonde. I 1919 rejste Deng sammen med Chou En-lai til Frankrig, hvor han arbejdede på en skofabrik. På hjemrejsen opholdt han sig flere år i Sovjetunionen. Tilbage i Kina organiserede han den 7. kommunistarmé i Kiangsi. Han deltog i den lange march og støttede Mao Tse-tungs kandidatur til formandsposten i partiet i 1935. Da han blev udnævnt til vicepremierminister i 1952, havde han en solid militær og politisk karriere bag sig. I 1956 blev han generalsekretær i partiet.

Under kulturrevolutionen var han næst efter Liu Shao-Chi den politiker, der blev skarpest fordømt for at følge «den kapitalistiske vej», og han blev frataget alle sine stillinger. I 1973 blev han rehabiliteret, og i 1975 blev han valgt til første vicepremierminister - stedfortræder for Chou En-lai som var syg - og chef for generalstaben. Denne gang blev Dengs karriere imidlertid af kort varighed. Den «kulturrevolutionære gruppe» i partiledelsen, som efter Maos død blev udstødt af partiet og arresteret, rettede stadig stærkere anklager mod Deng for at han fulgte en revisionistisk kurs, og efter Chous død blev han atter frataget alle sine poster. Efter Maos død blev han atter rehabiliteret og fik alle sine poster tilbage. Denne gang gav han ikke magten fra sig og var Kinas egentlige hersker frem til sin død i 1997. Under disse 25 år førte han landet fra kulturrevolution til rivende kapitalistisk udvikling.

Deng var en af Kinas dygtigste administrative ledere, med bred erfaring indenfor så vel det økonomiske som det udenrigspolitiske område. Deng kom mange gange under sin karriere under skarp kritik, fordi han var mere optaget af disciplin og bureaukratiske metoder for at fremme produktionen, og fordi han havde mindre sans for Maos masselinie. «Det er ligegyldigt hvilken farve katten har. bare den fanger mus», sagde Deng, og indledte med dette slagord i slutningen af 70'erne Kinas tilbagevenden til kapitalismen.

Frem til sin død i 1997 var han Kinas egentlige magthaver og var hovedideologen bag landets hastige kapitalistiske udvikling. Formelt trådte han tilbage fra sine sidste poster i partiet efter massakren i Beijing i juni 1989, hvor det var ham, der beordrede militæret sat ind mod de demonstrerende arbejdere og studenter. Men reelt spillede han en central rolle næsten frem til sin død i 1997, 93 år gammel.

E.No.