Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Asien  .  Centralasien  .  Kina
Arbejde  .  Politisk  .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Maoisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 59.997
: :
Deng Xiaoping
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Deng Xiaoping
Deng Xiaoping

Deng Xiaoping (1904-97), fremtrædende kinesisk kommunistleder. Dengs far var en velstående bonde. I 1919 rejste Deng sammen med Chou En-lai til Frankrig, hvor han arbejdede på en skofabrik. På hjemrejsen opholdt han sig flere år i Sovjetunionen. Tilbage i Kina organiserede han den 7. kommunistarmé i Kiangsi. Han deltog i den lange march og støttede Mao Tse-tungs kandidatur til formandsposten i partiet i 1935. Da han blev udnævnt til vicepremierminister i 1952, havde han en solid militær og politisk karriere bag sig. I 1956 blev han generalsekretær i partiet.

Under kulturrevolutionen var han næst efter Liu Shao-Chi den politiker, der blev skarpest fordømt for at følge «den kapitalistiske vej», og han blev frataget alle sine stillinger. I 1973 blev han rehabiliteret, og i 1975 blev han valgt til første vicepremierminister - stedfortræder for Chou En-lai som var syg - og chef for generalstaben. Denne gang blev Dengs karriere imidlertid af kort varighed. Den «kulturrevolutionære gruppe» i partiledelsen, som efter Maos død blev udstødt af partiet og arresteret, rettede stadig stærkere anklager mod Deng for at han fulgte en revisionistisk kurs, og efter Chous død blev han atter frataget alle sine poster. Efter Maos død blev han atter rehabiliteret og fik alle sine poster tilbage. Denne gang gav han ikke magten fra sig og var Kinas egentlige hersker frem til sin død i 1997. Under disse 25 år førte han landet fra kulturrevolution til rivende kapitalistisk udvikling.

Deng var en af Kinas dygtigste administrative ledere, med bred erfaring indenfor så vel det økonomiske som det udenrigspolitiske område. Deng kom mange gange under sin karriere under skarp kritik, fordi han var mere optaget af disciplin og bureaukratiske metoder for at fremme produktionen, og fordi han havde mindre sans for Maos masselinie. «Det er ligegyldigt hvilken farve katten har. bare den fanger mus», sagde Deng, og indledte med dette slagord i slutningen af 70'erne Kinas tilbagevenden til kapitalismen.

Frem til sin død i 1997 var han Kinas egentlige magthaver og var hovedideologen bag landets hastige kapitalistiske udvikling. Formelt trådte han tilbage fra sine sidste poster i partiet efter massakren i Beijing i juni 1989, hvor det var ham, der beordrede militæret sat ind mod de demonstrerende arbejdere og studenter. Men reelt spillede han en central rolle næsten frem til sin død i 1997, 93 år gammel.

E.No.