Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Asien  .  Centralasien  .  Kina
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Premierminister
      .  Udenrigsminister
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Maoisme
     .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 35.355
: :
Chou En-lai
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Chou En-lai
Chou En-lai

Chou En-lai (1898-1976), næst efter Mao den mest fremtrædende kinesiske kommunistleder. I modsætning til de fleste kinesiske kommunistiske ledere havde Chou et udstrakt kendskab til andre lande. Han opholdt sig i sin ungdom i længere tid både i Japan og Frankrig. Han havde også længere ophold i Sovjet og blev i 1928 valgt til medlem af Kominterns eksekutivkomite.

Chou var den selvskrevne statsminister, da kommunisterne kom til magten i 1949. Helt frem til 1958 kombinerede han statsministerposten med udenrigsministerposten.

Mens Mao var Kinas ideologiske leder, var det i første række Chou som statsminister der havde til opgave at forvandle Maos ideer og direktiver til praktisk politik. Chou var ingen teoretiker, men en uovertruffen administrator. Trods alle omskiftninger og udrensninger beholdt han statsministerposten helt frem til sin død. Endog under kulturrevolutionens mest vidtgående udskejelser magtede Chou at holde administrationsapparatet gående og derved forhindre kaos og forvirring. Chous rolle i det moderne Kinas opbygning kan vanskeligt overdrives. Han udfyldte på en fremragende måde Mao.

Chou var også kommunisternes mest fremtrædende diplomat. Det var Chou, der ledte forhandlingerne i Xian i 1936, der førte til Chiangs løsladelse, og til et samarbejde mellem Kuomintang og kommunisterne i kampen mod Japan. Chou ledte den kommunistiske delegation i forhandlingerne med Kuomintang i 1946, der kom i gang efter initiativ af den amerikanske general Marshall. Chou førte i 1954 forhandlingerne i Moskva med Stalin om den kinesiske delegation til Geneveforhandlingerne om våbenhvile i Indokina. Hans optræden på den første internationale konference af alliancefri lande i Bandung i 1955 bidrog i høj grad til at øge Kinas prestige blandt U-landene.

Chou var aktiv i de radikale bevægelser, der voksede frem i Kina efter den første verdenskrig, og sluttede sig til kommunistpartiet da det blev stiftet. I 1927 organiserede han kommunisternes magtovertagelse i den kinesiske del af Shanghai, og undslap med nød og næppe Chiangs massemyrderier. De følgende år var han aktiv i den illegale kommunistbevægelse i Shanghai. I 1932 drog han til Sovjetområdet i Kiangsi, hvor han sluttede sig til Mao og Chu The. Efter dette tidspunkt var Chou altid nært knyttet til Mao.

Chou havde nære forbindelser med de fleste kommunistledere i Kina, og også med udenlandske kommunister igennem Komintern. At han altid støttede Mao, skyldes ifølge hans egne udtalelser, at ingen anden kommunistleder havde det nødvendige geni til både at kunne udarbejde strategien for den lange march og at opbygge et socialistisk Kina. Dette indbefattede også Maos nationale linie. Chous erfaringer fra Komintern havde overbevist han om, at «Komintern alene var et sovjetisk redskab, der ikke var i stand til at udvikle en proletarisk revolution noget sted i verden».

Chous sidste store indsats var sammen med Teng udarbejdelsen af den nye økonomiske plan i 1975, der sigtede på at gøre Kina til et moderne socialistisk industriland i år 2000.

I modsætning til mange af de ledende kommunister levede Chou et beskedent liv. Efter hans eget ønske blev hans aske strøet for vinden, og intet mindesmærke blev rejst efter ham.

E.No.