Kategorier dette opslag er registreret under:
Varer  .  Råvarer
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 31.435
Varer  .  Råvarer
: :
Tin
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Tin er det metal, som u-landene i udgangspunktet bedst skulle kunne anvende til at få indfriet sine krav om en nyordning af verdensmarkedet.

For det første står fire u-lande - Malaysia, Bolivia, Thailand og Indonesien - for tre fjerdedele af tinproduktionen i verden og er helt dominerende indenfor eksporten. De store importlande er til gengæld næsten helt afhængige af import: Kun Storbritannien kan dække en del af sit forbrug gennem egen produktion.

Minearbejder i tinbjerget ved Potosí, Bolivia. (Solidaritet)

For det andet står u-landene for det meste af forædlingen af tin til metal eller koncentrater af tin. Det er en helt enestående situation. For andre mineralers vedkommende er situationen som bekendt fortsat, at i-landene forædler malm udført fra u-landene.

For det tredje har de fire lande formået at holde en nogenlunde fælles linie overfor importørlandene og har formået at holde en betydelig del af tinhandelen i verden under egen kontrol. Det sker på tinauktionen i Penang i Malaysia, hvor prisen på en betydelig del af den totale omsætning i verden fastsættes.

Alligevel kan man ikke sige, at «tinlandene» kontrollerer markedet. En årsag til dette er, at der også her er multinationale selskaber med hovedsæde i Storbritannien, Holland, USA og et par andre i-lande som står for meget af omsætningen. Det er en følge af gamle kolonibånd eller «nykoloniale» forbindelser. Så selv om det største produktionsselskab er det bolivianske statslige selskab Comibol med knapt 17% af verdensproduktionen udenfor den tidligere socialistiske verden, og et malaysisk statsselskab står for 12,5%, er det sydafrikanske Anglo-American Corporation mere indflydelsesrigt. Det har ejerinteresser i flere miner og i handelen med tin.

En anden grund er, at efterspørgselen på tin vokser langsomt. Meget af tinforbruget er erstattet med andre metaller, især aluminium. Det vigtigste anvendelsesområde for tin er fortsat konservesdåser til fødevarer.

En tredje grund er, at tin er en vigtig beredskabsvare - en «strategisk» vare. Alle større i-lande råder over store lagre. USA's beredskabslager kan i dag antagelig dække tre års almindelig nordamerikansk forbrug. De store lagerbeholdninger gør, at de importafhængige lande kan dæmpe virkningerne af eventuelle pressionsforsøg fra eksportlandene. Sådanne forsøg er næppe særlig sandsynlige, og det er den fjerde årsag. De fire lande og tre andre mindre eksportørlande - Congo, Nigeria og Australien - er ikke blandt de mest pågående u-lande, men tværtimod blandt dem, som de store i-lande ofte har formået at beherske politisk.

Der eksisterer ikke umiddelbart et så akut behov for nyordning af tinindustrien i verden, som det er tilfældet for andre mineraler og metaller. Der findes allerede en aftale, som regulerer forholdet mellem eksportør- og importørlande. Den kom i stand i 1973, og har vist sig at være den eneste nogenlunde effektive råvareaftale blandt de seks der i perioder har fungeret siden sidste verdenskrig.

Tinaftalen er det instrumentet, som UNCTAD-forhandlingerne gennem 70'erne og 80'erne forsøgte at overføre til andre områder - nemlig stødpudelagre som kan dæmpe prissvingningerne. Desuden er maksimums- og minimumspriserne på tin handlet på det «frie» marked blevet taget op ved senere forhandlinger. Stigningen er imidlertid ikke blevet så stor. Bolivia trådte ud af aftalen i 1976, fordi landets statsselskab vil have højere priser. Selskabet mente, at de nye priser ikke engang dækkede produktionsudgifterne.

USA kom med i tinaftalen, da Jimmy Carter overtog posten som præsident. Det har næppe betydet særlig meget. I realiteten har de nordamerikanske myndigheder alene i kraft af de enorme beredskabslagre hele tiden haft stor magt over tinaftalen. USA stemte imod de nye maksimums- og minimumspriser under forhandlingerne i 1976. Disse tillod svingninger på op til 20%.

Tin er et metal, som i høj grad er «afhængig» af andre varer. Det bliver brugt i forbindelse med stål. Her kan det erstattes helt eller delvis. Det er denne trussel importørene indenfor nordamerikansk og europæisk industri kan anvende. Bolivia og et par andre eksportlande har til gengæld truet med at lukke minerne, dersom de ikke får højere priser. Disse faktorer gør, at den ellers så rolige tinindustri hurtig kan blive ophedet.

H.Hv.