Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.805
: :
Tradeunionisme
Left
Rocks
2023-08-23 05:16

Tradeunionisme - fagforeningsbevidsthed - er dannet af det engelske ord for fagforening (trade union). Udtrykket kan føres gerne tilbage til Lenins formulering i «Hvad må der gøres?» (1902), hvor han hævder, at arbejderklassen på egen hånd «kun er i stand til at udvikle en fagforeningsbevidsthed». Fagforeningernes arbejdsfelt er de umiddelbare økonomiske spørgsmål som løn og arbejdstid.

Lenin mente, at disse spørgsmål ikke havde betydning fra et politisk synspunkt - reformer på dette område ville blot forbedre arbejderklassens vilkår indenfor kapitalismen. Det revolutionære perspektiv ud over kapitalismen måtte føres ind i arbejderklassen udefra af det revolutionære parti. I Lenins politiske tankegang var den fagligt-politiske virksomhed vigtig, men underordnet i forhold til partiet.

Arbejderbevægelsens historie efter Lenin har vist, at hans model beroede på en forenkling. Det har lige så ofte været den snævre «partibevidsthed» som fagforeningsbevidstheden der har hæmmet den sociale og politiske bevægelse. Og i enkelte lande har den syndikalistiske retning, med fabrikken som politisk centrum, spillet en afgørende rolle i den antikapitalistiske bevægelse.

Men Lenin kan på mange måder siges at have fået ret mht. udviklingen af den socialdemokratisk dominerede arbejderbevægelse i Nordeuropa, hvor partiet er blevet fagbevægelsens redskab i kampen for en socialdemokratisk kapitalisme.

R.S.