Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 91.107
: :
Trekantshandel
Left
Rocks
2023-11-29 06:00

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Et typisk træk ved trekantshandlen var følgende. Britiske skibe sejlede fra de britiske havne Liverpool og Bristol med engelske varer - tekstiler, redskaber, våben og brændevin - til vestafrikanske havne. Der ankrede de op ved de forter, hvor slavehandlerne holdt til og byttede sig til afrikanere for varerne. Når de havde sikret sig en fuld last, sejlede de til Vestindien og solgte afrikanerne som slaver. Dernæst returnerede de til England med rom og med melasse til sukkerproduktion. Dette handel begyndte allerede i 1500-talet, men var især udbredt i 1700-talet. Alle de europæiske søfartsnationer deltog i dette: Portugisere, spaniere, franskmænd og hollændere. Ja selv danskere og nordmænd - efter evne.

Trekantshandlen var lønsom, fordi skibene kunne medbringe en værdifuld last tre gange på en rejse, og slippe for at sejle tomme. Handlen var omfattende. Man regner med, at over ti millioner afrikanere blev fragtet som slaver til Amerika. Trekantshandlen var ikke det eneste mønster. Mange slavehandlere gennemførte en specialiseret tosidig trafik mellem Vestafrika og Vestindien, men det var ikke usædvanligt at de gik op til New England med rom og melasse og returnerede med ulovligt producerede varer fra kolonierne. En anden variant var at de europæiske kolonimagter eksporterede håndværks- eller industriprodukter til Vestindien og vendte hjem med amerikansk sølv og melasse, produceret med slaver som arbejdskraft. Sølvet kunne derefter bruges til at købe varer i Asien.

Et eksempel på dansk-norsk trekantshandel er Schimmelmanndynastiet. Skatmester H. C. Schimmelmann købte øen St. Croix med sukkerplantager i Vestindien og det største sukkerraffinaderi i København i midten af 1760'erne. Han skaffede sig også nogle godser, hvor der kunne brændes akvavit, samt en geværfabrik på Sjælland med norsk jern som råstof. Hans skippere skaffede sig slaver i Christiansborg - nu Accra i Ghana - mod akvavit og geværer, og fra St. Croix sejlede de melasse til sukkerraffinaderiet i København.

G.Sa.

Litteratur

T. Hansen: Slavernes Kyst, Slavernes Skibe og Slavernes Øer, København 1967-1970.
C. Degn: Die Schimmelmanns im Atlantischen Dreeckshandel, Neumünster 1974.