Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Nordamerika  .  USA
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Fagbogsprosa
   .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
     .  Økonomi
     .  Pædagogik  .  Undervisning
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 36.271
: :
Veblen, Thorstein
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Thorstein Veblen
Thorstein Veblen

Veblen (1857-1929), nordamerikansk sociolog og økonom af norsk afstamning. Thorstein Veblen underviste ved universiteterne i Chicago, Stanford og Missouri, og en tid ved New School for Social Research i New York. Han var en usædvanlig original tænker, men noget af en enspænder, kejtet og kantet i både skrift og adfærd. Hans litterære stil er næsten uoversættelig, med kaskader af flerstavelsesord som giver et førstehåndsindtryk af en pompøs akademisk form, men ved nærmere eftersyn viser den sig at formidle en burlesk ironi og sarkasme.

Som samfundsteoretiker var han påvirket af Karl Marx og Charles Darwin, men udviklede sin egen teori om det kapitalistiske industrisamfund. Han øvede stor indflydelse med enkelte af sine arbejder, men har kun i ringe grad dannet skole. Den såkaldte «institutionelle skole» indenfor nordamerikansk økonomisk tænkning stammer delvist fra ham, men hans teorier var så excentriske, at ingen har følt sig fristet til at overtage dem og bygge videre på dem. Han eksisterer i dagens samfundsvidenskab gennem en række geniale elementer - ikke gennem sin sammenhængende teoriopfattelse.

Tre af disse teorielementer skal nævnes her. I sit mest kendte arbejde, «The Theory of the Leisure Class» (Teorien om den arbejdsfrie klasse) fra 1899 udviklede han en teori om, at forbrug ofte tjener til at imponere andre, snarere end til at tilfredsstille ægte behov. Gennem en række skarpsindige og sarkastiske iagttagelser bidrog han til at gøre denne tanke til en indlysende del af sociologiens tankegods. Et specialtilfælde af hans teori angår den såkaldte «Vebleneffekt» i nationaløkonomien, som går ud på, at efterspørgselen efter en vare kan stige, når prisen på den stiger, fordi den da bliver mere eftertragtelsesværdig.

I sit arbejde «Imperial Germany and the Industrial Revolution» (Kejser-Tyskland og den industrielle revolution) fra 1915 skitserede han en del tanker om udviklingsformerne i den økonomiske historie, som har fået stor betydning. Han påviste, hvordan Tyskland var i færd med at overhale England, fordi det kunne nyde godt af «fordelene ved at være tilbagestående», i modsætning til foregangslandet, som måtte tage «straffen ved at gå foran».

Essayet «Jødernes intellektuelle forrang i det moderne Europa» fra 1919 er et af de mest interessante forsøg der er blevet gjort på at forklare den slående overrepræsentation af jøder indenfor kunst og videnskab. Han lægger hovedvægten på de frafaldne jøder, som frigøres fra én tradition uden at blive accepteret af en anden og derfor udvikler den skeptiske og undersøgende holdning, som er en betingelse for skabende intellektuelt arbejde. Essayet har klare selvbiografiske overtoner: Veblen var selv en udbryder fra det stærkt religiøse norsk-amerikanske miljø i Wisconsin hvor han voksede op, uden at han senere blev accepteret i noget andet miljø.

J.E.

Litteratur

J. Dorfman: Thorstein Veblen and his America, New York 1934.
T. Veblen: Den arbejdsfrie klasse. Oslo 1976.