Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 23.725
: :
Ziener, Gunhild
Left
Rocks
2024-06-18 17:09

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Gunhild Ziener
Gunhild Ziener

Ziener (1868-1937), norsk socialist og kvindepolitiker.

I marts 1895 tog en del kvinder omkring Det norske Arbejderparti initiativ til en politisk kvindeforening, som særlig skulle have som opgave at styrke partiets presse. I denne Arbejderpartiets Kvindeforening blev Gunhild Ziener kasserer. I årene derefter markerede hun sig både indadtil i foreningen og udadtil som en meget brugt agitator. Hun ivrede stærkt for en sammenlægning af fagforeninger og politiske foreninger, og blev da også valgt til Arbejderpartiets Kvindeforbunds første forkvinde i 1901.

Gunhild Ziener var vel det, der gerne betegnes som «et typisk organisationsmenneske». Hun var med til at bygge arbejderkvindebevægelsen op fra en famlende start med nogle få foreninger i Kristiania (Oslo) til en landsomfattende organisation, og hun holdt en lang række foredrag rundt om i landet, hvor hun agiterede for organisationstanken. I 1908 var hun med i den komite, der udarbejdede planer for et blad udgivet af Arbejderpartiets Kvindeforbund, og hun var også med i redaktionskomiteen for Kvinnen (Arbejderkvinnen), som bladet hed.

Som flere andre tillidskvinder i Arbejderpartiet kom også Ziener med i kommunalpolitikken, og efter at have været med til at kæmpe for kvinders ret til at blive valgt til nævninge- og domsmænd, blev hun også anvendt til sådanne hverv.

Gunhild Ziener engagerede sig ikke i de store teoretiske og ideologiske debatter i arbejderbevægelsen - i hvert fald ikke offentlig. Hun arbejdede - som Arbejderkvinnen skrev ved hendes død i 1937 - i det jævne og daglige organisations- og agitationsarbejde.

V.E.E.