Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 21.600
: :
Cikaden, Kulturhuset
Left
Rocks
2023-11-27 19:19

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Kulturhuset Cikaden lyste med sin dekorerede facade op i gadebilledet på Nørrebro gennem 1990'erne. (Solidaritet)

Omkring 1990 var solidaritetsmiljøet i København præget af kraftig afmatning. 1980'ernes mest dynamiske organisation - Nicaraguakomiteen - var lammet efter sandinisternes valgnederlag i 1990. I slutningen af året var komiteen sammen med Internationalt Forum (IF), ERA (Den eritreanske Nødhjælpsorganisation) og Dansk Vietnamesisk Forening endvidere ved at blive smidt ud af deres fælles lokaler. I den situation blev der gjort en fælles kraftanstrengelse for at samle kræfterne i de forskellige solidaritetsorganisationer, give dem en fælles ramme og et miljø hvorfra der atter skulle kunne rekrutteres til solidaritetsarbejdet.

Den 1. november 1990 flyttede de 4 organisationer - der allerede boede sammen - ind i nye lokaler i Griffenfeldsgade 35, og de fik følgeskab af Dansk Cubansk Forening, Tidsskriftcentret og for en kortere bemærkning også af Sydafrikakomiteen. Kulturhuset Cikaden var en realitet. Planen var at kunne udnytte den fælles infrastruktur i form af kontormaskiner og mødelokaler. Facaden blev sat i stand og der blev lavet et enormt murmaleri på den. Alt sammen for egne midler. I stuen havde Tidsskriftcentret dels indrettet et tidsskriftbibliotek, dels blev der i august 1991 åbnet en solidaritetscafe - Cafe Cikaden - baseret udelukkende på frivillig arbejdskraft. Ideen med cafeen var både at skabe et internationalt miljø med tredjeverdens musik, film, forfatteraftner, møder og gratis levende musik, men samtidig at skabe nogle rammer hvorfra nye aktivister kunne trækkes ind i solidaritetsarbejdet.

Projektet så umiddelbart ud til at blive en succes. Da udviklingen kulminerede midt i 1993, havde 18-20 større og mindre organisationer deres adresse i Kulturhuset. Cafeen gav godt nok ikke noget specielt overskud, men løb dog rundt og havde jævnt mange gæster. Samtidig begyndte der imidlertid at vise sig en række krisetegn. Cafeen opfyldte tilsyneladende ikke det tilsigtede formål med at trække aktivister til huset. Solidaritetsgruppernes lyst til at stille medlemmer til cafeen kølnedes derfor efterhånden. Der kom stadig større afstand mellem grupperne og cafeen, der kom til at mangle cafeansvarlige, der traditionelt var rekrutteret i grupperne. Da nogle samtidig kritiserede cafeen for at være for latinamerikansk orienteret, blev det betydelige latinamerikanske stampublikum den havde fat i, skræmt bort. Der smertefulde deroute med stadig stigende underskud kom til at strække sig over 4 år, før cafeen endelig blev lukket i sommeren 97.

Cafeen var nu godt i gang med at trække hele huset ned økonomisk. Nok var der tale om adskilte økonomiske enheder, men når cafeen ikke kunne betale sin husleje, måtte huset dække den. I 1997-98 blev der 2 gange hentet lejere ind i Cafeen, men hver gang viste de sig ikke at betale huslejen til huset. På dette tidspunkt havde en af de oprindelige initiativtagende organisationer - IF - allerede forladt huset, og flere andre var på vej bort. Kulturhuset ophørte endelig den 1. december 1998, da de sidste organisationer flyttede.

A.J.