Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
   .  Caribien  .  Cuba
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 14/6 2006
Læst af: 30.937
: :
Dansk Cubansk Forening (DCF)
Left
Rocks
2024-02-26 15:04

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Dansk Cubansk Forening
Nørre Allé 11 A, kld.
2200 København N

Tlf/fax. 3810 1550

www.cubavenner.dk
cubavenner@dbmail.dk

Kontortid: Onsdag 17-19. Foreningen har desuden lokalafdelinger i Århus, Odense og Ålborg.

DCF blev oprettet i 1968 på et antiimperialistisk og bredt politisk grundlag.

Foreningen er uafhængig af partipolitik og har til formål at udbrede kendskabet til den cubanske revolution og at udvikle de venskabelige og gensidige forbindelser mellem Danmark og Cuba på det sociale, faglige, økonomiske og kulturelle område.

DCF søger på det bredest mulige grundlag at fremme solidariteten med den cubanske revolution, og i denne sammenhæng vil foreningen bidrage til at fremme solidariteten med andre, især latinamerikanske folk, der stadig er ofre for kolonialisme, racisme, fascisme og imperialistisk aggression.

Foreningens arbejde er koncentreret indenfor følgende områder:

Foreningen var i slutningen af 80'erne ramt af den generelle nedgang i solidaritetsarbejdet i Danmark. Konsekvensen var bl.a., at DCF's blad, Cubabladet, blev indstillet. Foreningen gik i stedet ind i et samarbejde med Nicaraguakomiteen og Internationalt Forum om udgivelsen af det fælles latinamerikablad, Mañana.

USA fejrer den 4. juli sin nationaldag. I Rebild Bakker findes det største arrangement af den slags udenfor USA, og det har hyppigt tiltrukket protester mod USA's politik overfor resten af verden. Her fra en aktion i 1992 - i solidaritet med Cuba. (Solidaritet)

Men en ny dynamisk formand, USA's skærpede blokade af landet og beslutningen i en række venstrefløjspartier om at opprioritere solidaritetsarbejdet med Cuba efter sammenbruddet i Østeuropa i 1990-92 betød, at Foreningen kom ind i en rivende udvikling medlems- og aktivitetsmæssigt. Højdepunktet blev nået i foråret 1995, hvor FN afholdt Socialt Topmøde i København, og hvor DCF i vid udstrækning havde det logistiske ansvar for den betydelige cubanske delegations indkvartering og transport, samt for det offentlige møde med Cubas præsident, Fidel Castro.

Den hastige udvikling og ændrede interne styrkeforhold førte dog også til en del interne konflikter, der i sensommeren 1995 var tæt på at ende med sprængning af DCF. Faktisk var Cubaarbejdet over det følgende halve år delt ret skarpt op, før det atter lykkedes at samle kræfterne. En fraktion - omkring KPiD - lagde kræfterne i Tanker til Cuba (TtC), der var blevet dannet 5 år tidligere mhp. at udvikle et bredere Cubasolidaritetsarbejde. Det lykkedes ikke helt efter planen, men TtC var nu centrum for det faglige Cubaarbejde. En anden fraktion i foreningen - omkring DKP-ml - havde det formelle flertal og dermed kontrol over DCF. Først i starten af 96 havde bølgerne lagt sig så meget, at det var muligt atter at arbejde sammen i DCF.

Foreningen havde i 1998 er godt stykke over 600 individuelle og kollektive medlemmer.

A.J.