Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
   .  Latinamerika  .  Mellemamerika  .  El Salvador
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 24.721
: :
Støttegruppen for fagbevægelsen i El Salvador
Left
Rocks
2023-11-27 06:08

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

I første halvdel af 1980'erne var solidaritetsarbejdet med El Salvador i Danmark fuldstændig koncentreret i El Salvador Kampagnen, men afmatningen i befrielseskampen, udryddelsen af den legale opposition samt manglen på aktivistdemokrati i kampagnen gjorde, at den omkring 1985-86 havde udspillet sin politiske rolle. Det sidste landsmøde fandt sted i kampagnen i november 1986.

I februar 1987 var SiD værter for et delegationsbesøg i Danmark fra den nystartede faglige landsorganisation i El Salvador, UNTS. I løbet af foråret begyndte folk i omegnen af Internationalt Forum (IF) og salvadoranere i eksil i Danmark derfor at sondere terrænet for dannelsen af et fagligt solidaritetsarbejde. Ideen stødte på modstand i bistandsorganisationen WUS, der ønskede at monopolisere arbejdet med de folkelige organisationer.

Alligevel besluttede salvadoranere og IF midt i 87 at danne Støttegruppen for fagbevægelsen i El Salvador. Især fordi dette arbejde ville kunne skabe gode kontakter mellem dansk og salvadoransk fagbevægelse. WUS ville nok kunne skaffe flere penge fra DANIDA til projekter, men var ikke gearet til at knytte politiske kontakter. Støttegruppen begyndte at producere et nyhedsbrev, El Salvador Faglig Information, der blev udsendt hver anden måned til omkring 200 fagforeninger og klubber over hele landet. Nyhedsbrevet var gratis. Det blev kopieret hos skiftende fagforeninger, der også på skift betalte udsendelsesomkostningerne. For første gang i flere år kom der atter informationer ud om de folkelige organisationer - og specielt fagbevægelsens - udvikling i El Salvador. Det var vigtigt, fordi der netop i denne periode fandt en politisk åbning sted i landet, hvilket muliggjorde faglig organisering.

Informationsarbejdet blev fulgt op af en indsamlingskampagne til fordel for UNTS og en række delegationsbesøg i Danmark med faglige repræsentanter fra El Salvador. Arbejdet var tilstrækkeligt vellykket til, at der i foråret 89 var basis for at sende en dansk faglig delegation til El Salvador. Turen blev organiseret af Støttegruppen og kom til at bestå af repræsentanter fra 10 forskellige fagforeninger og -forbund. Den besøgte i 10 dage El Salvador og et par dage Nicaragua. Trods enkelte interne konflikter i gruppen måtte turen betegnes som en stor succes. Delegationen producerede efterfølgende et oplysningshæfte, der blev trykt i 3.000 eksemplarer og distribueret i fagbevægelsen. Den producerede endvidere en lyd-dias serie, der blev vist på et utal af faglige møder.

Alligevel blev delegationsturen kulminationen på det faglige solidaritetsarbejde i gruppen. Den havde et indgående kendskab til de betydelige interne konflikter i UNTS, og specielt de politiske og personlige konflikter der vanskeliggjorde et tættere samarbejde mellem de faglige karteller i landet. Gruppen valgte fornuftigt nok ikke at tage stilling i disse konflikter, men undlod samtidig i sit oplysningsarbejde i Danmark at fortælle om de uenige uenigheder. De salvadoranske folkelige organisationer blev fremstillet som en sammentømret slagkraftig enhed. Virkeligheden var ikke helt den samme.

Da FMLN i november 89 igangsatte sin største militære offensiv var der udsigt til, at den kunne blive afgørende. Støttegruppen besluttede derfor i løbet af få dage at danne El Salvador Initiativet, der skulle støtte FMLN. Problemet var blot, at det nu var den samme aktivistkerne der skulle lave både fagligt- og FMLN arbejde. I starten af 1990 var arbejdet koncentreret om FMLN. Samtidig opstod der uenighed i forlængelse af sandinisternes valgnederlag i Nicaragua om, hvorvidt gruppen skulle udvide det faglige arbejde til også at dække andre mellemamerikanske lande - herunder Nicaragua - og der opstod uenighed om anvendelsen af de indsamlede UNTS midler. Konflikterne endte i foråret 91 med at sprænge gruppen, efter at også det ellers gode forhold til SiD var gået i stykker - så eftertrykkeligt at SiD udsendte et internt cirkulære til sine afdelinger, der forbød dem at arbejde sammen med støttegruppen. UNTS arbejdet lå i ruiner.

Dog ikke på forbundsplan. SiD havde allerede i 1989 financieret købet af et kursuscenter til UNTS og begyndte nu efter lang tids venten at financiere den videre udvikling af kursusaktiviteten.

A.J.