Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Afrika  .  Ascención
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 14/1 2021
Læst af: 33.051
Verden  .  Afrika  .  Ascención
: :
Ascención
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Ascención har vulkansk oprindelse og dækker 88 km2. Den er strategisk placeret i Sydatlanten, 1.200 km nordvest for Saint Helen. Den er et vigtigt knudepunkt for kommunikationen mellem Sydafrika og Europa. Pga. en aftaler med Storbritannien råder USA der over en missilbase - Wideawake Airfield. Flådebasen og lufthavnen var vitale for Storbritannien under Malvinas krigen i april-juni 1982, og siden har øen spillet en vigtig rolle for forsyningen af de britiske besættelsestropper på Malvinas. Øen har historisk fungeret som relæstation for kommunikation (bl.a. BBC og Cables & Wireless) og for militæret. Øen har en af de fire antenner, der indgår i driften af GPS systemet. De tre øvrige ligger på Kwajalein Island, Diego Garcia og Cape Canaveral. Endelig ligger der et NASA observatorium, der følger de rum-dele mennesket har sat i kredsløb omkring jorden og som er til fare for rumfarten: John Africano NASA/AFRL Orbital Debris Observatory.

Der findes ikke nogen oprindelig befolkning. Flertallet af indbyggerne er beskæftiget i Saint Helens offentlige administration. Ud af de 1099 indbyggere i 1991 stammede de 765 fra Saint Helen, 222 var briter, 102 nordamerikanere og 10 havde andre nationaliteter. Dette antal inkluderer ikke det britiske militærpersonale. Religionen er overvejende protestantisk, og engelsk er det officielle sprog. Andrew Kettlewell repræsenterer siden november 2002 Saint Helens regeringsadministration.

Storbritannien ændrede i 2002 styreformen på Ascención, hvilket for første gang i øens historie introducerede en form for medbestemmelse. Den 1. november 2002 indsattes et ø-råd bestående af 7 personer. Den 24. oktober 2005 blev de afsat af øens britiske guvernør, og et nyt valg til rådet gennemført 16. november. De 697 valgberettigede indbyggere skulle vælge 7 medlemmer blandt 10 kandidater. 6 ud af de 7 valgte kandidater trådte tilbage i januar 2007 med den begrundelse at «de ikke ønskede at legitimere et demokrati, der i virkeligheden ikke eksisterede på øen». Guvernøren udskrev nyvalg, men i protest mod de manglende demokratiske stillede kun 2 personer op, og guvernøren valgte derfor at suspendere ø-rådet i 12 måneder. Den 28. oktober 2008 blev der etableret et nyt råd med 7 medlemmer.

I september vedtog briterne en ny «forfatning» for Saint Helena, Ascención og Tristan da Cunha. Loven begrænser på nogle punkter den britiske guvernørs ellers enevældige magt.

I juni 2006 var der 40 britiske soldater på øen, der modtog regelmæssige flyvninger fra RAF og et militært transportfly hver 6. uge.

I 2008 anmodede britiske diplomater FN om suverænitet for øen for at kunne indlede efterforskning efter mineraler i et havterritorium på 200.000km2 omkring denne.

Atter i 2009 ændrede den britiske regering styreformen på Ascención. St. Helenas guvernør er fortsat også guvernør over Ascención og Tristan da Cunha, men begge øer er ikke længere underordnede St. Helena og får flere rettigheder. Der var dog overvejende tale om kosmetiske ændringer.

I 2016 oprettede USA et mobilt laboratorium til undersøgelse af klimaforandringer på øen. Det er lokaliseret syd for toppen af Green Mountain. Øen huser desuden den ene af 4 jordstationer, der er med til at sikre det globale GPS system, og NASA har et teleskop der bruges til at følge vragdele i rummet, der ellers kan være til fare for satellitter og rumflyvning.

Guia del Mundo