Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
DatoOpdatering
2013.12.06Opdatering 2013
2015.01.27Årlig opdatering
2018.09.11Til kamp mod ytringsfriheden
2018.09.12Forbud mod LTF. Den kriminelle organisation Danske Bank svindler i 2013 for 192 mia. dkr i Estland
2021.07.23COVID-19 pandemien får Danmark til at springe ud som totalitær stat
2022.01.17Landsforræderstaten
2022.07.01Minkkommissionens beretning
2022.11.04Folketingsvalg i november giver markant sejr til Sort blok
Indhold
Diskussionsforum
Atlas
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 1.394.340
Verden  .  Europa  .  Danmark
: :
Danmark - statistik
Befolkning5,8 mio.
ValutaDKr
Areal43.090 Km2
HovedstadKøbenhavn
Befolkningstæthed122,9 indb./Km2
HDI placering6

Demografi

       
Befolkning:  
5.841
 * 1000 (2021) +
Befolkningstilvækst (årlig):  
0,47
 % (2021) +
Bybefolkning (andel af den samlede befolkning):  
88,2
 % (2021) +
Børn og unge - andel af befolkningen der er under 15 år:  
16,3
 % (2021) +
Gamle - andelen af befolkningen der er over 65:  
20,3
 % (2021) +
Småbørn - andelen af befolkningen u. 5 år:  
0,3
 mio. (2013)
Forventet levetid ved fødslen:  
81,4
 år (2021) +
Kvinders forventede levetid ved fødslen:  
83,3
 år (2021) +
Mænds forventede levetid ved fødslen:  
79,5
 år (2021) +
Sandsynligheden for IKKE at blive 40:  
1,2
 % (2021) +
Sandsynligheden for IKKE at blive 60:  
5,9
 % (2021) +
Fødselsrate (antal børn pr. kvinde):  
1,7
  (2021) +
Fertilitet blandt unge kvinder (antal fødsler blandt 15-19 årige):  
0,3
 fødsler blandt 15-19 årige kvinder pr. 1000 (2021) +
Nettoindvandring (negativt tal udtrykker større udvandring end indvandring):  
75.998
 personer pr. år (2017) +
Migranter i landet:  
572.520
 personer (2015) +
Indsatte i landets fængsler:  
4.227
  (2022) +
Indsatte i landets fængsler:  
72
 pr. 100.000 (2022) +
Kvindelige fangers andel af det samlede antal fængslede:  
4
 % (2022) +

Sundhed

       
Børnedødelighed:  
2,9
 ‰ (2021) +
Børnedødelighed blandt børn under 5 år (blandt levendefødte):  
3,3
 ‰ (2021) +
Nyfødte med lav fødselsvægt:  
5,3
 % af nyfødte (2015) +
Fødselsdødelighed (dødelighed blandt fødende kvinder pr. 100.000 levendefødte):  
4
  (2017) +
Gennemsnitlig daglig kalorieoptag pr. indbygger:  
3.401
  (2018) +
Underernæring (andelen af indbyggere blandt den samlede befolkning der er underernærede):  
<2.5
 % (2020) +
Underernæring - spædbørn med lav fødselsvægt (1998-2003):  
5
 % (2003) +
Personer med HIV:  
6700 [5600-7800]
  (2021) +
Nye HIV smittede:  
<200 [<100-<200]
 pr. år (2021) +
AIDS relaterede dødsfald:  
<100
 pr. år (2021) +
HIV/AIDS blandt den voksne befolkning (15+):  
0.1 [0.1 - 0.2]
 % af samlede befolkning (2021) +
HIV/AIDS blandt voksne kvinder (antal tilfælde blandt 15+ årige):  
770
  (2001)
Anvendelse af prævention blandt kvinder (15+):  
76,5
 % (1992) +
TB dødsfald (patienter uden HIV):  
24 [22-25]
 pr. år (2013) +
Tuberkulosetilfælde:  
8.5 [3.4-16]
 pr. 100.000 (2013) +
Koleratilfælde:  
1
 pr. år (2008) +
Koleradødsfald:  
0
 pr. år (2008) +
Cancerdødsfald, kvinder:  
137,8
 pr. 100.000 (2012) +
Cancerdødsfald, mænd:  
179,9
 pr. 100.000 (2012) +
Cigaretforbrug (gennemsnit pr. voksen pr. år 1992-2000):  
1.963
  (2000)
Tobaksforbrug. Andel af befolkningen der ryger dagligt:  
30,5
 % (2000) +
Tobaksforbrug. Andel af voksne kvinder der ryger dagligt:  
20
 % (2011) +
Tobaksforbrug. Andel af voksne mænd der ryger dagligt:  
21
 % (2011) +
Andelen af den voksne befolkning (18+) der er overvægtige:  
19,7
 % (2016) +
Årligt alkoholforbrug (personer o. 15):  
9.16 [6.92 - 11.36]
 liter ren alkohol pr. person (2019) +
Årligt alkoholforbrug blandt unge mænd (15-19 år):  
18 [13.2-22.9]
 liter ren alkohol pr. person (2010)
Årligt alkoholforbrug blandt unge kvinder (15-19 år):  
7.1 [5.2-9.1]
 liter ren alkohol pr. person (2010)
Adgang til ordentlige sanitære forhold (andel af befolkningen):  
100
 % (2012) +
Andelen af alle fødsler hvori der deltager kvalificeret sundhedspersonale (1995-2003):  
100
 % (2005) +
Andel af befolkningen med adgang til forbedret drikkevandsforsyning:  
100
 % (2012) +
Antal læger pr. 100.000 indbyggere:  
366
  (2004) +
Hospitalssenge:  
3,3
 pr. 1000 indb. (1999) +
Selvmord blandt mænd (pr. 100.000 pr. år):  
13,6
  (2012) +
Selvmord blandt kvinder (pr. 100.000 pr. år):  
4,1
  (2012) +
Årlige dødsfald pga. alkoholmisbrug:  
6,9
 pr. 100.000 indb. (2008)
Årlige dødsfald pga. narkomisbrug:  
0,5
 pr. 100.000 indb. (2008)
Misbruger mindst 1 gang årligt cannabis:  
6,4
 % af befolkningen (15-64) (2017) +
Misbruger mindst 1 gang årligt kokain:  
1,6
 % af befolkningen (15-64) (2017) +
Misbruger mindst 1 gang årligt amfetamin:  
0,7
 % af befolkningen (15-64) (2017) +
Misbruger mindst 1 gang årligt ecstacy:  
0,5
 % af befolkningen (15-64) (2017) +
Totale udgifter til sundhed:  
2.583
 US$ pr. person (2002) +
Offentlige udgifter til sundhed:  
11,2
 % af BNP (2011) +
Private udgifter til sundhed:  
1,5
 % af BNP (2004) +
Samlede per capita udgifter til sundhed:  
2.780
 PPP US$ (2004) +
Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod mæslinger:  
95
 % (2005)
Børnedødelighed (u. 5 år) som følge af dårlig vandforsyning/sanitet/hygiejne:  
1
 pr. 100.000 pr. år (2004)

Uddannelse

       
Indskrivning af børn i skolens 1-5. skoleår:  
98,58
 % (2012) +
Indskrivning af børn i skolens 6-9. skoleår:  
91,14
 % (2012) +
Andelen af børn der fuldfører 5. skoleår:  
98,5
 % (2012) +
Analfabetisme blandt voksne (>15 år):  
1
 % (2005)
Indskrivning af børn i skolens 1.-10. skoleår:  
102,7
 % (2005)
Indskrivning af drenge i skolens 1-10. skoleår:  
99
 % (2005)
Forventet antal års skolegang for børn:  
18,7
  (2021)
Funktionelle analfabeter (andelen af de 16-65 årige der mangler fundamentale læse/skrive færdigheder) (1994-98):  
9,6
 % (2003) +
Uddannelsesniveau (voksnes gennemsnitlige skoleuddannelse i antal år):  
12,1
 år (2012) +
Udgifter til forskole og 1-5. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
24,36
 % (2009) +
Udgifter til undervisning på 6-7. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
13,99
 % (2009) +
Udgifter til undervisning på 8-10. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
19,7
 % (2009) +
Offentlige udgifter til uddannelse:  
8,74
 % af BNP (2009) +
Offentlige udgifter til uddannelse - andelen af regeringens samlede udgifter:  
15,07
 % (2009) +
PISA unds. Matematik viden blandt 15 årige:  
500
 Index (2012) +
PISA unds. Læseegenskaber blandt 15 årige:  
496,1
 Index (2012) +
PISA unds. Fysik/kemi/biologi viden blandt 15 årige:  
498,5
 Index (2012) +

Arbejdsmarked

       
Arbejdsløshed - andel af arbejdsstyrken:  
4,8
 % (2021) +
Kvinders arbejdsløshedsrate ifht. mænds:  
114,5
 % (2017) +
Ungdomsarbejdsløshed (15-24 årige):  
10,83
 % (2021) +
Ungdomsarbejdsløshed blandt kvinder ifht. mænds:  
102,4
 % (2021) +
Langtidsarbejdsløshed (andel af arbejdsstyrken der har været arbejdsløse i over 12 mdr.):  
4,7
 % (2012) +
Langtidsarbejdsløse kvinder som andel af alle arbejdsløse:  
20,2
 % (2006) +
Langtidsarbejdsløse mænd som andel af alle arbejdsløse mænd:  
20,7
 % (2006) +
Beskæftigelsesgrad (andel af befolkningen over 25 der er i arbejde):  
60,31
 % (2021) +
Beskæftigelsesgrad kvinder (andel over 25 der er i arbejde):  
55,37
  (2021) +
Beskæftigelsesgrad mænd (andel over 25 der er i arbejde):  
65,41
  (2021) +
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (fuldtidsbeskæftigede, primærjob):  
33,7
 timer (2021) +
Årlig arbejdstid (fuldtidsbeskæftigede, primærjob):  
1.400
 timer (2017) +
Faglig organiseringsgrad:  
66,98
 % (2019) +

Kvinder

       
Gender Empowerment Measure (GEM):  
2
  (2005) +
Kvinders andel af pladserne i parlamentet:  
37,4
 % af alle (2018) +
Kvindelige ministre i regeringen:  
33,3
 % af alle (2005) +
Kvinder fik stemmeret i:  
1915
  (2002)
Kvinder fik opstillingsret til parlamentet i:  
1915
  (2002)
Første gang kvinder blev valgt (V) eller udpeget (U) til parlamentet:  
1918 V
  (2002)
Kvindelige lovgivere og ledere:  
27,8
 % af alle (2011) +
Kvindelige professionelt eller teknisk kvalificerede arbejdere:  
53
 % af alle (2005) +
Løngab (hvor meget tjener fuldtidsansatte mænd mere end kvinder):  
5,8
 % (2015) +
Gender related Development Index (GDI):  
17
  (2013) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse):  
98,2
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse) ifht. drenges:  
99
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse):  
92,3
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse) ifht. drenges:  
101
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår):  
93,5
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår) ifht. drenges:  
141,1
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (1-10. skoleår):  
107
 % (2005)
Erhvervsaktivitet blandt kvinder (o. 15 år):  
59,1
 % (2013) +
Udviklingen i kvinders erhvervsaktivitet (1990 = 100):  
100
  (2003) +
Kvinders erhvervsrate ifht. mænds:  
88,4
 % (2013) +
Gender Inequality Index:  
0,04
  (2018) +
Barselsorlov (betalt):  
126
 dage (2013)

Økonomi

       
BNP:  
397,1
 mia. US$ (2021) +
BNP (PPP $):  
378,6
 mia. PPP US$ (2021) +
BNP pr. capita (PPP US$, faste 2017 priser):  
58.187
 PPP US$ (2021) +
BNP årlig vækst:  
4,7
 % (2021) +
Valuta- og guldreserver:  
88,68
 mia. US$ (2013) +
Højeste per capita BNP i perioden 1975-2003:  
31.471
 PPP US$ (2003) +
- dette blev registreret i år:  
2.002
  (2003) +
Opsparing i samfundsøkonomien:  
13,8
 % (2008) +
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset i år 2000-2003:  
2,1
 % (2003) +
Import af varer og serviceydelser:  
48,5
 % af BNP (2013) +
Export af varer og serviceydelser:  
54,3
 % af BNP (2013) +
Export af råvarer som andel af den samlede vareexport:  
31
 % (2005) +
Export af forarbejdede varer som andel af den samlede vareexport:  
65
 % (2005) +
Export af højteknologiske varer som andel af den samlede vareexport:  
14,2
 % (2012) +
International handel (sum af export og import ifht. BNP):  
104,6
 % (2012)
Index for varebytteforholdet (1980 = 100):  
110
  (2002)
Index for varebytteforholdet (2000 = 100):  
104
 % (2005)
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset (inflationen) i år 2004-05:  
1,8
 % (2005)
Samlet antal beskæftigede (arbejdere og funktionærer):  
2.733
 1000 pers. (2005)
Beskæftigede i industri:  
19,7
 % af beskæftigede (2012) +
Beskæftigede i landbrug:  
2,6
 % af beskæftigede (2012) +
Indkomstfordeling - de fattigste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
3,3
 % (2010) +
Indkomstfordeling - de fattigste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
9,1
 % (2010) +
Indkomstfordeling - de rigeste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
36,2
 % (2010) +
Indkomstfordeling - de rigeste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
22,1
 % (2010) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 10% rigeste og de 10% fattigste:  
8,1
  (2005) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 20% rigeste og de 20% fattigste:  
4,3
  (2005) +
Ulighed - Gini koefficienten:  
24,7
  (2005) +
Fattigdom (andel af befolkningen med en husstandsindkomst under 50% af den gennemsnitlige husstandsindkomst):  
5,6
 % (2004) +
Andel af bilateral udviklingsbistand der er ubundet:  
87
 % af samlet bistand (2005) +
Årlig Ulandsbistand - andel af BNP:  
0,81
 % (2005) +
Årlig Ulandsbistand - pr. capita i donorlandet:  
388
 (2000 US$) (2005) +
Årlig Ulandsbistand til de mindst udviklede lande - andel af den samlede bistand:  
38
 % af total (2003) +
Samlet eftergivelse af gæld til u-landene (1990-2003):  
377
 mio. US$ (2003)
Import fra udviklingslandene:  
6.815
 mio. US$ (2003)
- i % af den samlede import:  
12
 % (2003)
Import fra de mindst udviklede lande:  
168
 mio. US$ (2003)
- i % af den samlede import:  
0,3
 % (2003)
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
0,4
 % af BNP (2012) +
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
1.597,21
 mio. US$ pr. år (2013) +
Statsgælden:  
47,2
 % af BNP (2012) +
Gennemsnitlig årlig per capita vækst i BNP 1990-2005:  
1,9
 % (2005)
Beskæftigelse i serviceerhverv:  
77,5
 % af beskæftigede (2012) +
Udstedte patenter:  
633
 pr. million indbyggere (2021) +
Offentlig sektor (% af BNP):  
43,1
 % (2012) +
Forsknings- og udviklingsudgifter i % af BNP:  
2,96
 % af BNP (2020) +
Antal videnskabsmænd involveret i forskning og udvikling (F&U):  
7.691,9
 pr. million indbyggere (2020) +
Import af korn og ris:  
554.748
 Tons, metrisk (1998)
Afhængighed af importerede fødevarer:  
12
 % (1997)
Anvendelse af kunstgødning:  
112,4
 Kg pr. hektar (2012) +
Fødevareproduktion (index, 2004-06 = 100):  
104,4
  (2012) +
Besøgende turister pr. år (1000):  
7.363
  (2011)
Forbrugerprisindex (2005 = 100):  
117
  (2012)

Kommunikation

       
Telefonlinier:  
12,7
 pr. 100 personer (2020) +
Mobiltelefon abonnementer:  
125,2
 pr. 100 indb. (2020) +
Internet brugere:  
96,5
 pr. 100 indb. (2020) +
Internet host servers:  
277,1
 pr. 1000 indb. (2020) +
Publicerede videnskabelige artikler:  
13.979
 pr. år (2018) +
Avisabonnementer:  
352,8
 pr. 1000 indb. (2004) +
Fjernsynsapparater:  
585
 pr. 1000 indb. (1996)
Nye bogudgivelser:  
230
 titler pr. 100.000 indb. (1992)

Energi/miljø

       
Årligt elektricitetsforbrug per capita:  
5.858,8
 KWh (2014) +
Landets samlede årlige primære energiforbrug:  
186,54
 TWH (2021) +
Energiforbrug:  
2.817
 Kg olieækvivalenter årligt pr. capita (2015) +
Importafhængighed af energi:  
1,8
 % (2015) +
Årlig per capita emission af CO2:  
7,58
 metriske tons (2019) +
Landets andel af den globale CO2 emission:  
0,08
 % (2021) +
Landets samlede CO2 udledning:  
29.700
 * 1000 tons (2019) +
Vedvarende energikilders andel af den samlede elektricitetsproduktion:  
78
 % (2021) +
Kuls andel af det samlede primære energiforbrug:  
6,9
 % (2021) +
Fossile brændslers andel af det samlede primære energiforbrug:  
64,9
 % (2015) +
Vedvarende energikilders andel af det samlede primære energiforbrug:  
39,2
 % (2021) +
Elektricitet fra sol:  
1,28
 TWh pr. år (2021) +
Elektricitet fra vandkraft:  
0,02
 TWh pr. år (2021) +
Elektricitet fra vindkraft:  
16,03
 TWh pr. år (2021) +
Elektricitet fra andre vedvarende kilder, herunder bioenergi:  
8,73
 TWh pr. år (2021) +
Vandforbrug:  
116,4
 m3 pr. person pr. år (2010) +
Skovareal:  
0,12
 % årlig vækst (2020) +
Skove:  
628,44
 * 1000ha (2020) +
Skove:  
12,9
 % af landets samlede overflade (2011) +
Kunstvandet areal:  
12,15
 % af den opdyrkede jord (2010) +
Opdyrket jord:  
59,27
 % af landets samlede overflade (2020) +
Beskyttet landområde:  
16,97
 % (2021) +
Berørt af naturkatastrofer:  
0,02
 pr. 100.000 indb. (2020)
Elektrificeringsrate (hustande med indlagt el):  
100
 % (2010) +
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Kyoto protokollen i konventionen om klimaforandringer:  
u
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om klimaforandringer:  
R
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Cartagenaprotokollen om Bio-sikkerhed:  
u
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om biodiversitet:  
R
  (2002)

Samfund iøvrigt

       
HDI (Human Development Index - plads):  
6
  (2021) +
HDI (Human Development Index):  
0,95
  (2021) +
Human Poverty Index (HPI-2):  
8,9
 % (2003)
Valgdeltagelse:  
84,6
 % (2019) +
Areal:  
43.090
 km2 (2000)
Indvandreres andel af samlet befolkning:  
10,1
 % (2015) +
Internt fordrevne flygtninge (1000):  
-
  (2000)
Antal flygtninge i landet:  
36.023
  (2021) +
Flygtninge fra dette land i andre lande:  
8
  (2021) +
Lykkeindex (0=mest utilfreds, 10=mest tilfreds:  
7,62
 Index (2021) +
Forbrug af lykkepiller:  
30,9
 piller pr. person pr. år (2021) +
National regering (andel af befolkning der har tillid til):  
53
 % (2012)
Journalister (andel af befolkningen der har tillid til):  
68,4
 % (2020)
Våbenimport:  
65
 mio. US$ (1990 priser) (2020) +
Våbenexport:  
4
 mio. US$ (1990 priser) (2019) +
Væbnede styrker (1000):  
15.000
  (2019) +
Registrerede sager om økonomisk kriminalitet (undtagen tyveri):  
1.085,2
 pr. 100.000 indb. pr. år (2020) +
Registrerede sager om seksuel vold, overgreb eller udnyttelse:  
180,4
 pr. 100.000 indb. pr. år (2020) +
Røverier (under trussel om vold):  
29,4
 pr. 100.000 indb. pr. år (2019) +
Registrerede sager om børnepornografi:  
26,07
 pr. 100.000 indb. pr. år (2019) +
Registrerede voldtægter:  
37,26
 pr. 100.000 indb. pr. år (2020) +
Registrerede ofre for traficking:  
61
 personer pr. år (2017) +
Registrerede mord:  
0,9
 pr. 100.000 indb. (2020) +
Militære udgifter:  
1,37
 % af BNP (2021) +
Militære udgifter:  
927,4
 US$ pr. capita pr. år (2021) +
Militære udgifter:  
5.391,2
 mio. US$ / år (2021) +
Militære udgifter:  
2,6
 % af statsbudget (2021) +

Aftaler

       
Ratificering (R) af den internationale konvention om elimineringen af alle former for Racediskrimination (1965), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om civile og politiske Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om økonomiske, sociale og kulturelle Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om eliminering af alle former for diskrimination mod Kvinder (1979), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod tortur og anden rå, inhuman eller neværdigende behandling eller Straf (1984), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børns Rettigheder (1989), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om forsamlingsfrihed og retten til at organisere sig Fagligt (Konvention 87, 1948), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om retten til at organisere sig Fagligt og til at indgå Overenskomster (Konvention 98, 1949), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (Konvention 29, 1930), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af Tvangsarbejde (Konvention 105, 1957), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om lige løn for lige arbejde (Konvention 100, 1951), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen (Konvention 111, 1958), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børnearbejde (Konvention 138, 1973), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod de værste former for børnearbejde (Konvention 182, 1999), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificeret aftalen om Forbud mod Kernevåben (TPNW):  
NEJ
  (2022)
Ratificeret aftalen om den Internationale Straffedomstol (ICC):  
JA
  (2022)
Stemt for FN resolutionen om: Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance:  
x
 (x = blank, - = ikke tilstede) (2021)


Det er muligt at sammenligne statistikken for forskellige lande. I så fald skal du først vælge en statistisk indikator ovenfor (f.eks. Befolkning) og dernæst i højre side klikke af, hvilke lande du vil sammenligne..