Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Forsvarsminister
    .  Parti  .  Hovedbestyrelsesmedlem
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 29/9 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 27.669
: :
Hækkerup, Hans
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Hans Hækkerup

Hans Hækkerup (1945-), dansk socialdemokratisk politiker, født 3. dec. 1945 på Frederiksberg som søn af fhv. minister Per Hækkerup og tidligere medlem af Folketingets Præsidium Grete Hækkerup.

Hækkerup gik i folkeskolen i Lillerød Skole 1952-61, student fra Frederiksborg Statsskole 1964, cand.polit. fra Københavns Universitet 1973. Sekretær, senere fuldmægtig i Socialministeriet 1973-76, udlånt til Undervisningsministeriet 1976-77. Fuldmægtig i Arbejdsministeriet 1977-79. Fagleder på Danmarks Forvaltningshøjskole 1977-80. Konsulent i Statstjenestemændenes Centralorganisation I 1981-85.

Aktiv i DSU fra 1960. Medlem af bestyrelsen i Socialdemokratisk Forenings Nyboderkreds 1967-68 og i Østbanekredsen 1970-74, formand fra 1972. Sekretær for Socialdemokratiet i Hovedstaden 1973-79. Medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1974-79, af udvalget vedr. miljø, planlægning og økologi 1974-78, af agitationsudvalget 1974-82, af social-, sundheds- og familiepolitisk udvalg 1977-82 samt af energiudvalget 1982-86. Medlem af Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland fra 1985, af bestyrelsen for Det Danske Center for Menneskerettigheder fra 1987, af præsidiet for Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen 1987-93, af den danske delegation til North Atlantic Assembly 1987-93 og af Mellemfolkeligt Samvirkes repræsentantskab 1989-93. Formand for Folketingets Forsvarsudvalg 1991-93.

Midlertidigt medlem af Folketinget flere gange i årene 1976-79 og 1982. Folketingsmedlem 1979-81 og atter fra 1984. Forsvarsminister fra 25. januar 1993 til 21. december 2000. Som forsvarsminister har han aktivt bidraget til optrapningen af dansk militær indsats i udlandet - senest deltagelsen i NATO's krig mod Jugoslavien i 1999.

Hækkerup har skrevet: «Frem og tilbage i dansk socialpolitik» i Social Årbog 1983-84 samt bidrag til «Arbejdsmarkedsforhold», 1987.

A.J.