Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Rusland
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Leninisme
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 30.741
: :
Aprilteserne
Left
Rocks
2024-07-20 16:50
2024-07-20 08:24

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Program fremlagt af Lenin efter hans tilbagevenden til Rusland fra eksil i april 1917. Tesernes vigtigste indhold var, at bolsjevikkerne straks måtte kræve Ruslands deltagelse i 1. verdenskrig afsluttet, at revolutionen straks måtte føres fra sin 1. fase (den borgerlige revolution der var gennemført i februar 1917) ind i sin 2. fase, hvor bønder og arbejdere overtog magten. Bolsjevikkerne måtte derfor ikke støtte den provisoriske regering, der havde overtaget magten, efter at zaren var blevet styrtet i februar 1917. I stedet skulle partiet gå i gang med at forberede proletariatets magtovertagelse, og denne magt skulle baseres på sovjetterne, der havde eksisteret siden februarrevolutionen. Endelig skulle partiet kræve nationalisering af al jord og indførelse af arbejderkontrol med produktionen.

Lenin stod i udgangspunktet helt alene med sine synspunkter. Den almindelige holdning i partiet var, at man for at fastholde de demokratiske resultater fra februarrevolutionen måtte støtte den provisoriske regering. Teserne gik desuden helt på tværs af den gængse ideologi i og udenfor Rusland, der var orienteret mod opbygning af socialismen udfra et udviklet kapitalistisk samfund - hvad Rusland på ingen måde var. Når Lenin alligevel gik på tværs af den gængse marxistiske børnelærdom var det udfra en analyse af, at revolutionen var umiddelbart forestående i andre europæiske lande - først og fremmest Tyskland - og at det var Ruslands opgave at bane vejen for revolutionerne i det øvrige Europa.

Først i starten af maj lykkedes det Lenin at få partiets opbakning til den nye kurs - efter et ihærdigt propagandaarbejde, og efter at den provisoriske regerings udenrigsminister havde forsikret Ruslands allierede om, at landet ville fortsætte krigen «til den endelige sejr». Et halvt år senere blev teserne ført ud i praksis med oktoberrevolutionens gennemførelse.

A.J.