Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Rusland
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Leninisme
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 29.959
: :
Aprilteserne
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Program fremlagt af Lenin efter hans tilbagevenden til Rusland fra eksil i april 1917. Tesernes vigtigste indhold var, at bolsjevikkerne straks måtte kræve Ruslands deltagelse i 1. verdenskrig afsluttet, at revolutionen straks måtte føres fra sin 1. fase (den borgerlige revolution der var gennemført i februar 1917) ind i sin 2. fase, hvor bønder og arbejdere overtog magten. Bolsjevikkerne måtte derfor ikke støtte den provisoriske regering, der havde overtaget magten, efter at zaren var blevet styrtet i februar 1917. I stedet skulle partiet gå i gang med at forberede proletariatets magtovertagelse, og denne magt skulle baseres på sovjetterne, der havde eksisteret siden februarrevolutionen. Endelig skulle partiet kræve nationalisering af al jord og indførelse af arbejderkontrol med produktionen.

Lenin stod i udgangspunktet helt alene med sine synspunkter. Den almindelige holdning i partiet var, at man for at fastholde de demokratiske resultater fra februarrevolutionen måtte støtte den provisoriske regering. Teserne gik desuden helt på tværs af den gængse ideologi i og udenfor Rusland, der var orienteret mod opbygning af socialismen udfra et udviklet kapitalistisk samfund - hvad Rusland på ingen måde var. Når Lenin alligevel gik på tværs af den gængse marxistiske børnelærdom var det udfra en analyse af, at revolutionen var umiddelbart forestående i andre europæiske lande - først og fremmest Tyskland - og at det var Ruslands opgave at bane vejen for revolutionerne i det øvrige Europa.

Først i starten af maj lykkedes det Lenin at få partiets opbakning til den nye kurs - efter et ihærdigt propagandaarbejde, og efter at den provisoriske regerings udenrigsminister havde forsikret Ruslands allierede om, at landet ville fortsætte krigen «til den endelige sejr». Et halvt år senere blev teserne ført ud i praksis med oktoberrevolutionens gennemførelse.

A.J.