Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 15/12 2010
Læst af: 88.534
: :
Gener
Left
Rocks
2023-11-27 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Alle levende organismer – mennesker, dyr, planter, svampe og bakterier – er opbygget af celler. Hver eneste celle indeholder arvemateriale i form af kromosomer bestående af lange strenge af DNA molekyler.

Et gen er et stykke af arvematerialet (DNA’et), der har til opgave at fremstille et bestemt protein. Proteiner – f.eks. strukturproteiner eller enzymer – er en aktiv bestanddel i alle livets processer.

Illustration af DNA i en plantecelle. Et gen er et stykke af DNA-strengen, der har til opgave at fremstille et bestemt protein.

En menneskecelle indeholder omkring 100.000 gener fordelt på 46 kromosomer (23 par). En plantecelle indeholder 20.000-100.000 gener fordelt på 20-48 kromosomer. En bakterie indeholder ca. 3000 gener på blot 1 kromosom.

En DNA-streng er opbygget af et kemisk skelet, hvorpå der sidder to lange rækker af fire bestemte baser (molekyler). Rækkefølgen af disse baser er afgørende, fordi cellen danner proteiner herudfra. (Se DNA molekyle).

Man taler om DNA som en kode - en genetisk kode - der rummer opskriften på, hvordan cellerne danner proteiner. Da der indgår proteiner i stort set alle processer i en organisme, er det vigtigt, hvilke proteiner cellerne danner.

I genetikkens barndom mente man, at generne lå samlet og i forlængelse af hinanden som perler på en snor. Det har dog vist sig at være mere komplekst end som så, idet et gen kan være opdelt i flere afsnit. Dertil er generne omgivet af lange DNA-stykker, hvis funktion man ikke kender. Generne udgør altså kun en brøkdel af den samlede mængde DNA i cellerne.

Når man eksempelvis taler om genet for insulin, mener man det stykke af DNA-strengen, der er nødvendig for, at en celle kan producere det hormonale stof, insulin.

B.No.