Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Læst af: 54.633
: :
Beck, Ulrich
Left
Rocks
2024-02-25 16:52

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Ulrich Beck
Ulrich Beck

Ulrich Beck (1944-), professor i sociologi ved Universitetet i München og gæsteprofessor ved London School of Economics.

Efter at have arbejdet med arbejdsmarkedsanalyser og især sociologiens rolle i dette fagområde frem til begyndelsen af 1980'erne udgav Beck i 1986 sin banebrydende bog «Risikogesellschaft» (oversat til en række andre sprog - også ikke-europæiske).

Med analysen af risikosamfundet markerer Beck sig - i de første 5-6 år efter bogens udgivelse kun i Tyskland - som fremtrædende samfundskritiker og debattør, der sætter en ny dagsorden for en samfundskritik, der i høj grad forholder sig til og reflekterer dette årtis fremvoksende miljøbevægelser.

Beck har desuden offensivt forholdt sig mere og mere kritisk til sit eget fag sociologien, som han betragter som snæversynet og fastlåst af zombie-begreber. Dvs. begreber og teorier, der er udsprunget af en forsvunden tid og som ikke reflekterer modernitetens udfordringer.

Beck har siden 1986 udgivet en stor mængde bøger, artikler og debatindlæg. Både Politiken og Information har i de senere år bragt debatindlæg fra Beck.

Fra risikosamfundet i 1986 går vejen over spørgsmålet om de politiske muligheder (subpolitik), individualiseringen, globaliseringen og det globale risikosamfund men også den foruroligende udvikling på det tyske arbejdsmarked, som Beck med et skræmmebillede ser udvikle sig mod en «brasilianisering» (fleksibilitet, lønspredning, ingen faglige organisationer og aftaler).

Lige så vigtig som samfundskritikken og samtidsdiagnosen er i Becks forfatterskab, lige så vigtigt er det også for ham åbne for «udveje» og at understrege frigørende muligheder i moderniteten. For en dybere gennemgang af Becks centrale begreber henvises til risikosamfund.

F.H. / K.A.N.

Litteratur

Vigtigste bøger af Ulrich Beck:
Beck, Ulrich: Risikogesellschaft : auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M, Suhrkamp, 1986. 391 s.(oversat til adskillige sprog, engelsk i 1992 og dansk i 1997)
Beck, Ulrich: Politik in der Risikogesellschaft : Essays und Analysen. Frankfurt/M, Suhrkamp, 1991. 434 s.
Beck, Ulrich: Die Erfindung des Politischen : zu einer Theorie reflexiver Modernisierung. (Neue Folge Band ; 780) Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1993. (eng. overs. 1997)
Beck, Ulrich, Scott Lash og Anthony Giddens: Reflexive modernization : politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Cambridge, Polity Press, 1994. 225 s.
Beck, Ulrich: Ecological enlightenment : essays on the politics of the risk society. New Jersey, Humanities Press, 1994. 159 s.
Beck, Ulrich og Elisabeth Beck? Gernsheim: The normal chaos of love. Cambridge, Polity Press, 1995. 231 s.
Beck, Ulrich: Ecological politics in an age of risk. Oxford, Polity Press, 1995 (1988). 216 s.
Beck, Ulrich og Elisabeth Beck? Gernsheim (red.): Riskante Freiheiten : Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1994. 480 s.
Beck, Ulrich: Was ist Globalisierung? : Irrtümer des Globalismus. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997. 269 s. (eng. overs. 2000)
Beck, Ulrich: World risk society. Cambridge, Polity Press, 1999. 184 s.
Beck, Ulrich (red.): Die Zukunft von Arbeit und Demokratie. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000. 446 s.
Beck, Ulrich: Schöne neue Arbeitswelt : Vision : Weltbürgergesellschaft. (Die Buchreihe der EXPO 2000 ; 2) Frankfurt, Campus, 1999. 255 s.
Beck, Ulrich & Johannes Willms ( 2000): Freiheit oder Kapitalismus - Gesellschaft neu denken- -Ulrich Beck im Gespräch mit Johannes Willms-. Frankfurt/Main: Suhrkamp.