Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Læst af: 55.487
: :
Beck, Ulrich
Left
Rocks
2024-07-22 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Ulrich Beck
Ulrich Beck

Ulrich Beck (1944-), professor i sociologi ved Universitetet i München og gæsteprofessor ved London School of Economics.

Efter at have arbejdet med arbejdsmarkedsanalyser og især sociologiens rolle i dette fagområde frem til begyndelsen af 1980'erne udgav Beck i 1986 sin banebrydende bog «Risikogesellschaft» (oversat til en række andre sprog - også ikke-europæiske).

Med analysen af risikosamfundet markerer Beck sig - i de første 5-6 år efter bogens udgivelse kun i Tyskland - som fremtrædende samfundskritiker og debattør, der sætter en ny dagsorden for en samfundskritik, der i høj grad forholder sig til og reflekterer dette årtis fremvoksende miljøbevægelser.

Beck har desuden offensivt forholdt sig mere og mere kritisk til sit eget fag sociologien, som han betragter som snæversynet og fastlåst af zombie-begreber. Dvs. begreber og teorier, der er udsprunget af en forsvunden tid og som ikke reflekterer modernitetens udfordringer.

Beck har siden 1986 udgivet en stor mængde bøger, artikler og debatindlæg. Både Politiken og Information har i de senere år bragt debatindlæg fra Beck.

Fra risikosamfundet i 1986 går vejen over spørgsmålet om de politiske muligheder (subpolitik), individualiseringen, globaliseringen og det globale risikosamfund men også den foruroligende udvikling på det tyske arbejdsmarked, som Beck med et skræmmebillede ser udvikle sig mod en «brasilianisering» (fleksibilitet, lønspredning, ingen faglige organisationer og aftaler).

Lige så vigtig som samfundskritikken og samtidsdiagnosen er i Becks forfatterskab, lige så vigtigt er det også for ham åbne for «udveje» og at understrege frigørende muligheder i moderniteten. For en dybere gennemgang af Becks centrale begreber henvises til risikosamfund.

F.H. / K.A.N.

Litteratur

Vigtigste bøger af Ulrich Beck:
Beck, Ulrich: Risikogesellschaft : auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M, Suhrkamp, 1986. 391 s.(oversat til adskillige sprog, engelsk i 1992 og dansk i 1997)
Beck, Ulrich: Politik in der Risikogesellschaft : Essays und Analysen. Frankfurt/M, Suhrkamp, 1991. 434 s.
Beck, Ulrich: Die Erfindung des Politischen : zu einer Theorie reflexiver Modernisierung. (Neue Folge Band ; 780) Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1993. (eng. overs. 1997)
Beck, Ulrich, Scott Lash og Anthony Giddens: Reflexive modernization : politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Cambridge, Polity Press, 1994. 225 s.
Beck, Ulrich: Ecological enlightenment : essays on the politics of the risk society. New Jersey, Humanities Press, 1994. 159 s.
Beck, Ulrich og Elisabeth Beck? Gernsheim: The normal chaos of love. Cambridge, Polity Press, 1995. 231 s.
Beck, Ulrich: Ecological politics in an age of risk. Oxford, Polity Press, 1995 (1988). 216 s.
Beck, Ulrich og Elisabeth Beck? Gernsheim (red.): Riskante Freiheiten : Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1994. 480 s.
Beck, Ulrich: Was ist Globalisierung? : Irrtümer des Globalismus. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997. 269 s. (eng. overs. 2000)
Beck, Ulrich: World risk society. Cambridge, Polity Press, 1999. 184 s.
Beck, Ulrich (red.): Die Zukunft von Arbeit und Demokratie. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000. 446 s.
Beck, Ulrich: Schöne neue Arbeitswelt : Vision : Weltbürgergesellschaft. (Die Buchreihe der EXPO 2000 ; 2) Frankfurt, Campus, 1999. 255 s.
Beck, Ulrich & Johannes Willms ( 2000): Freiheit oder Kapitalismus - Gesellschaft neu denken- -Ulrich Beck im Gespräch mit Johannes Willms-. Frankfurt/Main: Suhrkamp.