Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Sverige
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Premierminister
      .  Økonomiminister
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.652
: :
Branting, Hjalmar
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

borgstrom_georg.jpg (4475 bytes)
Hjalmar Branting

Branting (1860-1925), det svenske socialdemokratis politiske grundlægger, var en arbejderleder af klassisk nordisk format. Han stammede fra en skoleslægt, af uddannelse var han akademiker, af fag litteratur- og teateranmelder, af karriere rigsdagsmand og redaktør (chefredaktør på Socialdemokraten 1897-1917) og af politisk anlæg 100 % parlamentariker. Han var det personlige offentlighedscentrum i svensk arbejderbevægelse fra 1880'erne og frem til første verdenskrig. Teoretisk videreførte han den bernsteinske revisionisme til den særnordiske integrationslære om arbejderbevægelsen, der «vokser ind i» samfund og stat. Politisk var han ministersocialist så tidligt som i 1890'erne. I 1917 blev han finansminister i Edens liberal-socialdemokratiske samlingsregering, og ledede senere Sveriges tre første arbejderregeringer (1920, 1921-23 og 1924-25).

Ideologisk havde han i sine tidlige år et islæt af revolutionær marxisme. Han troede på arbejderklassens relative forarmning, men året 1917 bragte ham på linie med oktoberrevolutionens modstandere: Han støttede fra slutningen af verdenskrigen højresocialismen, engagerede sig i internationale spørgsmål og satsede sin prestige på opbygningen af Folkeforbundet. Han skrev medrivende om stemmeretssagen og mod militærvæsenet og stod i kulturdebatten i en radikal position. Hans indflydelse i svensk arbejderbevægelse kan følges frem til i dag, i socialdemokraternes pro-intellektuelle og ministerielle traditioner. Han spillede en rolle i udviklingen af den tidlige norske arbejderbevægelse på grund af sit standpunkt til fordel for Norges sag i den tilspidsede unionskonflikt, 1895-1905, og han var et stærkt kort for socialisterne i Norge. I nordisk arbejderbevægelse blev han en folkefører, der nogle gange blev hyldet som model og holdt op for mere radikale socialister - eksempelvis for det norske socialdemokrati - som forbillede for sandt og moderat arbejderlederskab. For eftertiden står han som en radikal fra den interessante tid, da arbejderpolitikken var afhængig af den borgerlige offentlighed, og fandt de ledere der udtrykte sig gennem denne.

H.F.D.