Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Kvinder
Verden  .  Europa  .  Ungarn
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 22.559
: :
Duczynska, Ilona
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Ilona Duczynska (født i Maria Enzersdorf ved Wien 1897, død i Canada 1978) ungarsk revolutionær socialist, født i Østrig men opfattede sig selv som ungarer. I en alder af 20 begyndte hun under første verdenskrig at deltage i underjordisk revolutionært arbejde ved at smugle socialistisk litteratur fra Schweiz til Østrig-Ungarn. Hun blev omkring årsskiftet 1918/19 medlem af det ungarske kommunistiske parti og arbejdede for den revolutionære regering under Bela Kuns ledelse. Også efter det revolutionære styres sammenbrud forblev hun medlem af partiet, og arbejdede i en periode for Komintern bl.a. som kurer. I 1922 kritiserede hun i et socialdemokratisk tidsskrift i Berlin partiet for bureaukratisme og blev ekskluderet.

Fra 1927 og frem til begyndelsen af 1930'erne var hun medlem af det østrigske socialdemokrati på dettes venstrefløj. Efter det klerikal-fascistiske kup i 1934 blev hun medlem af KPÖ, men fortsatte samarbejdet med socialdemokraterne i dette partis militærorganisation (Schutzbund). I 1936 flyttede hun til England, hvor hendes mand, Karl Polanyi, boede. Under Moskvaprocesserne blev hun ekskluderet af KPÖ.

Hendes forfatterskab består bl.a. af oversættelser fra ungarsk og en række artikler, dels erindringer. På ungarsk udkom første del af hendes erindringer, der går indtil 1917, og på tysk og engelsk hendes analyse af Schutzbund-organisationen før og under kuppet 1934. I denne afhandling analyserede hun den østrigske arbejderbevægelses teori og praksis i modstanden mod den politiske reaktion og præsenterede den af general Theodor Körner, Schutzbunds leder, udviklede opfattelse af guerilla-taktikken i borgerkrigen i industrielle områder. Ligeledes kom hun frem til at forkellige former af en autonom kommunisme udviklede sig. Hendes politiske opfattelse kan måske bedst sammenfattes i begrebet «den demokratiske bolschevik», som hun så virkeliggjort i Theodor Körners politik. Hun skrev en afhandling om hans politik og udgav et udvalg af hans skrifter.

G.C.

Litteratur

Bibliografi: Korán reggel (Tidlig morgen), Uj Irás, Budapest marts 1973
Der demokratische Bolschewik. Zur Theorie und Praxis der Gewalt. List Verlag, München 1975
Theodor Körner: Auf Vorposten. Ausgewählte Schriften 1928-1938. Udvalg og kommentar ved Ilona Duczynska, Europaverlag, Wien 1979
Workers in Arms. The Austrian Schutzbund and the Civil War of 1934. Monthly Review Press, New York 1978 (stærkt forkortet udgave af Der demokratische Bolschewik)
Kenneth McRobbie: Cradle of Heroes of Garden of Ghosts, i: Labour Focus on Eastern Europe, nr. 70/2001 s. 79-98, en noget upræcis biografi