Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 27/3 2003
Læst af: 29.391
: :
Bredsdorff, Nils
Left
Rocks
2023-11-27 19:28

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Nils Bredsdorff

Nils Bredsdorff (1946-), født 19. januar 1946. Allerede som 16 årig meldte han sig i 1962 ind i Socialistisk Ungdomsforum (SUF), hvor han var medlem til 1964. I 65 blev han student og begyndte derefter at læse samfundsfag i hhv. Århus og København. Han blev cand.phil. i samfundsfag i 1976.

I 1968-70 var Bredsdorff medlem af partiet Venstresocialisterne (VS). I 68 var han medlem af præsidiet i Studenterrådet ved Københavns Universitet og 1969-71 var han formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF). I 1972-85 sad han i redaktionen af Politisk Revy, og 1973-86 i redaktionen af tidsskriftet Kurasje. Han har siden 1991 været medlem af Greenpeace Danmark, siden 1996 som formand for bestyrelsen.

Bredsdorff har gennemført studier i forvaltningsvidenskab på Center for Offentlig Styring ved Handelshøjskolen i København, og blev i 1998 Ph.D. i Forvaltningsvidenskab fra RUC. Hans vigtigste interesseområder er i dag miljø- og forbrugerpolitik samt forvaltningsforskning. Som forskningsbibliotekar dækker han fagområderne: Politiske forhold, politisk videnskab, nationaløkonomi, økonomisk teori, økonomisk dynamik, økonomisk politik (herunder finansvidenskab, offentlige finanser) retsvidenskab, offentlig forvaltning, erhvervslivets organisations og -ejerforhold, løbende statistik, transportforhold og landbrugspolitik.

Hans seneste udgivelser er: Om studiet af forvaltningen - public choice, historisk institutionalisme og konstruktivisme. Roskilde Universitetsbiblioteks skriftserie nr. 27, 1998; Myten om den politiske forbruger, Social Kritik nr. 63, 1999; Diskurs og konstruktion: en samfundsvidenskabelig kritik af diskursanalyser og socialkonstruktivismer, 2002.

A.J.