Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 23/12 2002
Læst af: 23.541
: :
UNRWA (United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East)
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

UNRWA (United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East, FN's Nødhjælps- og Arbejdsagentur for palæstinensiske Flygtninge i Mellemøsten) indledte sit arbejde i maj 1950 med at give nødhjælp til de hundrede tusinder af palæstinensere der var drevet på flugt under Israels selvstændighedskrig i 1948. UNWRA's mandat er fastlagt i FN's resolution 302, der blev vedtaget i FN's Generalforsamling i december 1949, og som siden jævnligt er blevet forlænget.

UNWRA skole i Jordan
UNWRA skole i Jordan

Indtil der kan skabes en endelig løsning på det store palæstinensiske flygtningeproblem, bidrager UNWRA med essentielle uddannelses, sundheds og nødhjælpstjenester til palæstinensiske flygtninge i 5 områder: Jordan, Libanon, Syrien, Vestbredden og Gazastriben. UNWRA's største program er indenfor uddannelse og beslaglægger 2/3 af organisationens samlede budget, fulgt af sundhedsudgifter 20% og nødhjælpsarbejde 10%. 98% af de ansatte i organisationen er selv flygtninge.

Over de seneste 50 år er antallet af palæstinensiske flygtninge registreret hos UNWRA steget til 3.625.000 (september 1999). Det skyldes Israels ekspansion i 56 og 67 krigene, naturlig befolkningstilvækst og situationen efter Golfkrigen i 1991, hvor palæstinensere blev smidt ud af flere golfstater.

De frivillige bidrag der financierer organisationen er dog sjældent i stand til at holde trit med det stigende behov, trods det at mange internationale observatører har karakteriseret UNWRA som en stabiliserende faktor i det ustabile Mellemøsten. Flygtningene anser selv UNWRA's programmer som værende det internationale samfunds garanti for, at deres krav på en retfærdig løsning på palæstina-spørgsmålet ikke er glemt.

Etableringen af det palæstinensiske selvstyre har stillet UNWRA overfor nye udfordringer. En stor del af de opgaver organisationen hidtil har udført skulle gradvist overføres til de nye palæstinensiske myndigheder. Dette skal ske i takt med at selvstyremyndigheden udvikler den tilstrækkelige ekspertise, og at der skabes det nødvendige økonomiske fundament for arbejdet. Et andet spørgsmål er i hvilken udstrækning en sådan overførsel af opgaver vil være mulig og hensigtsmæssig - uanset fremskridtene i fredsprocessen.

Det samlede grundbudget for 1997 var på 249,65 mio. US$. De vigtigste bidragsydere til budgettet var i 1997 følgende lande:

 

Millioner US$

% af 1997 grundbudgettet (på ialt 249 millioner US$)

EU samt EU medlemslande

- heraf:

116,78 46,8%

 

 

EU

53,80

22%

Sverige

17,50

7,0%

Storbritannien

9,57

3,8%

Holland

8,22

3,3%

Danmark

7,52

3,0%

Tyskland

5,63

2,3%

Italien

4,80

1,9%

Spanien

3,24

1,3%

Finland

1,92

0,7%

Frankrig

1,89

0,7%

Belgien

0,84

0,3%

Irland

0,74

0,2%

Luxembourg

0,71

0,2%

Østring

0,40

0,1%

     

USA

75,00

30%

Norge

12,03

4,8%

Japan

10,60

4,2%

Canada

7,25

2,9%

Schweiz

5,83

2,3%

Australien

2,04

0,8%

Saudi Arabien

1,80

0,7%

Kuwait

1,50

0,6%

De vigtigste bidragsydere til grundbudgettet i 1997

A.J.

Internet:
  Om de palæstinensiske flygtninge
  Officiel UNWRA WEB site