Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Arbejderbevægelsen  .  Kooperationen
    .  Græsrodsorganisationer  .  Bolig
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 29.825
: :
Arbejdernes Andels Boligforening (AAB)
Left
Rocks
2024-06-14 14:02

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) (1912-), boligforening stiftet af arbejderbevægelsen for at sikre bygningen af sundhedsmæssigt forsvarlige arbejderboliger og for at modgå spekulationsbyggeriet af boliger.

AAB blev oprettet som reaktion mod den bolignød og det spekulationsbyggeri, der prægede København, specielt i årene op til 1. Verdenskrig. En række byggekrak havde medført, at der under storbankernes ledelse blev gennemført tiltag for at tvinge huslejerne i vejret og skabe yderligere boligmangel. AAB's første leder var formanden for bygningssnedkernes fagforening, J. Chr. Jensen (1877-1956). Han fik overtalt den københavnske Fællesorganisation til at støtte sine planer, og erhvervede derfor øgenavnet «Christian Bolignød».

Byggeriet indledtes for alvor i 1913, og i de følgende 10 år blev der bygget 2.200 lejligheder. I årene under og efter 1. Verdenskrig stiftedes en række Arbejder Andelsboligforeninger i provinsen. I Århus således i 1919.

AAB's udlejning er i dag ikke afgrænset til arbejdere, og udlejningen sker efter optjent anciennitet, hvor det som i andre boligforeninger er nødvendigt at stå opskrevet i mange år, for at få adgang til en lejebolig. Udstykningen af lejeboliger til ejer- og andelslejligheder i specielt 1970'erne og 80'erne øgede blot presset på den eksisterende lejeboligmasse, og den manglende bygning af nye almennyttige boliger i et prisleje almindelige lønmodtagere kan betale har ikke lettet denne situation. (Se også: Bolig, Boligpolitik).

A.J.

Internet

www.aab.dk